Inloopbijeenkomst Omleidingsweg en Geerweg (update)

Bentwoudlaan, impressieDe Omleidingsweg wordt opnieuw ingericht. Het gaat om het gedeelte tussen de provinciale weg N209 en de Zegwaartseweg. Aan de Geerweg worden ook werkzaamheden verricht. Nu de woningen van plan “Bentwoudpark” grotendeels zijn gerealiseerd, wordt de Omleidingsweg opnieuw ingericht en gedeeltelijk een 30 km/h weg. Ook is onderhoud aan de bomen noodzakelijk. Om u goed en persoonlijk te informeren over de werkzaamheden, organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst op donderdag 28 januari 2016.

Inloopbijeenkomst
De inloopbijeenkomst vindt plaats op donderdag 28 januari van 19.00 tot 21.30 uur in Dorpshuis De Tas, de Dam 3 te Benthuizen. U kunt tussen 19.00 en 21.30 uur op een voor u geschikt tijdstip  binnenlopen. De zaal is onderverdeeld in de thema’s Verkeer en Groen. Er zijn medewerkers van de gemeente aanwezig aan wie u vragen kunt stellen en opmerkingen/suggesties mee kunt geven.

Bomen
De gemeente wil zoveel mogelijk bomen behouden. Uit bomenonderzoek is gebleken dat de bomen aan de noordkant kunnen blijven staan, omdat deze van redelijke kwaliteit zijn. De bomen aan de zuidkant zijn aan het einde van hun levensduur en gaan daardoor een gevaar vormen voor het verkeer. Om de vliegroute van de vleermuizen niet te verstoren, moet dit rooien geleidelijk en gefaseerd gebeuren.

Gelet op de ondergrond en passend in het landschap wil de gemeente onder andere resistente iepen planten ter vervanging van de bomen die gerooid worden. Deze iepen passen mooi in het landschap en kunnen goed groeien langs de Omleidingsweg.

Vormgeving 30 km-gebied
De Omleidingsweg wordt tussen de Dr. Albert Schweitzerlaan en de Zegwaartseweg ingericht als 30 km-gebied. Om een snelheid van 30 km/h af te dwingen, worden de kruisingen als gelijkwaardige kruisingen ingericht. Daarbij heeft verkeer van rechts voorrang. Daarnaast worden versmallingen, trottoirbanden en langsparkeerplaatsen aangebracht. Het naastliggend fietspad verdwijnt, want in 30 km/h gebieden rijden fietsers op de rijbaan. Het asfalt wordt rood en voorzien van een print waardoor er een stenenpatroon ontstaat. Ook heeft dit een remmend effect op de snelheid van automobilisten. Een  impressie van de inrichting is hieronder afgebeeld. De Geerweg wordt opnieuw geasfalteerd en de kruisingen worden voorzien van rood asfalt met een print.