Rotonde sportpark bijna klaar

rotonde-benthuizenVlak voor de kerstdagen is de rotonde bij het sportpark aangelegd en is Boskalis gestart met het verwijderen van het fietspad en de aanleg van het nieuwe voetpad.
Het nieuwe jaar is begonnen met het verder aanleggen van de voetpaden, afronden verlichting en aanvullen van de bermen.
Als het weer het toelaat wordt de Omleidingsweg tussen het sportpark en de N209 vanaf week 3 aangepakt. De laatste asfaltwerkzaamheden staan vanaf half maart gepland net als het aanbrengen van de Streetprint en de definitieve belijning.
Voor het aanbrengen van Streetprint is een gemiddelde dagtemperatuur van 8 graden nodig. De aanplant van nieuwe bomen gebeurt vanaf half maart.
Als het weer meewerkt zijn alle werkzaamheden eind maart afgerond.

Een veilige Omleidingsweg, ook uw verantwoordelijkheid!

Bentwoudlaan, impressieAannemer Boskalis is op dit moment druk bezig met de herinrichting van de Omleidingsweg. Doel hiervan is deze veiliger te maken, zodat de bezoeker(tje)s van de sportvelden en de peuterspeelzaal in de toekomst veilig over kunnen steken.

Nu blijkt dat – ondanks de duidelijk aangegeven verlaagde maximumsnelheid – er toch weggebruikers zijn die zich hier niet aan willen houden. Dit levert onnodige risico’s op voor de zwakkeren in het verkeer en de wegwerkers. Wees u hiervan bewust en bespreek het met elkaar, want het gaat niet alleen om het sluipverkeer maar ook om inwoners van ons eigen dorp.

Inloopavond reconstructie Omleidingsweg

Aansluiting Esdoorn op Omleidingsweg BenthuizenDe gemeente heeft de reconstructie van de Omleidingsweg (Bentwoudlaan) gegund aan Boskalis. Voor omwonenden en andere geïnteresseerden is een inloopavond georganiseerd op maandag 5 september 2016 in ons Dorpshuis ‘De Tas’. U bent welkom tussen 19:00 en 20:30 uur.

Zie ook deze brief: Uitnodiging bewonersavond

U kunt ook terecht op de website van de gemeente Alphen.

Opmerkingen Omleidingsweg verwerkt

De gemeente heeft de diverse opmerkingen over de inrichting van de Omleidingsweg verwerkt. In bijgaande brief van de Gemeente Alphen, kunt u een nadere toelichting lezen.

Brief Alphen: Definitief ontwerp omleidingsweg

Bentwoudlaan, impressie

 

 

 

 

 

Fietspad Omleidingsweg

g11-verplicht-fietspadEr zijn – onder meer tijdens de inloopavond op 28 januari – veel vragen ontvangen over het fietspad langs de Omleidingsweg dat bij herinrichting zal verdwijnen. Hieronder wordt door de projectleider van de gemeente een toelichting gegeven.

Wel of geen fietspad?
Het (westelijk) gedeelte van de Omleidingsweg tussen de Albert Schweitzerlaan en Geerweg wordt onderdeel van een 30 km-zone. Hiermee wordt gehoor gegeven aan het besluit van de voormalige gemeente Rijnwoude.
De maximumsnelheid wordt 30 km per uur en de voorrang op kruispunten is niet geregeld door borden of tekens op de weg (de kruisingen zijn dus gelijkwaardig). Omdat de snelheid er relatief laag is kan het verkeer veilig gemengd worden als de hoeveelheid (vracht)verkeer niet te groot is. En dat is hier het geval. Omdat er minder  dan 4.000 motorvoertuigen en 750 fietsers per dag rijden zijn aparte fietspaden niet nodig.
Tussen het westelijk gedeelte van de Omleidingsweg en de Sportlaan komt een nieuw woongebied met totaal 5 aansluitingen van woonstraten op de Omleidingsweg. Het kruisen van een 2 richtingsfietspad met de 5 nieuwe zijwegen is niet verkeersveilig. De ervaring is juist dat op deze kruisingen veel aanrijdingen ontstaan vanwege een onduidelijke voorrangssituatie (zie afbeelding).

Aansluiting Esdoorn op Omleidingsweg Benthuizen
Het fietspad is net nieuw, waarom weghalen?

Tijdens de nieuwbouw van Esdoorn, Plataan, Zilverlinde en Sportlaan is de Omleidingsweg met het naastliggende fietspad zwaar beschadigd en is er noodbestrating aangebracht. Om de situatie weer veilig te maken is destijds besloten om nieuw asfalt aan te brengen. Nieuw asfalt was voor de gemeente de veiligste en goedkoopste oplossing, des te meer omdat de planning van de volledige reconstructie Omleidingsweg nog onzeker was. In de huidige situatie is de Omleidingsweg nog steeds 50 km per uur. We gaan nu afwaarderen naar 30 km uur waardoor het fietspad verdwijnt.

Wat zijn de kenmerken van de inrichting van een 30 km-gebied?
Hieronder ziet u een goed voorbeeld van een 30 km gebied. Door de toepassing van klinkers/streetprint, wegversmallingen en plateaus wordt met een lagere snelheid gereden en wordt beter opgelet. Het aantal verkeersslachtoffers in 30 km-zones is naar verhouding veel lager dan op 50- en 80 km-wegen. Uit onderzoek blijkt dat als de snelheid van een 50 km-weg wordt terug gebracht naar 30 km per uur het aantal letselongevallen met 25% daalt. Om de weggebruikers nog eens extra te attenderen op de maximale snelheid van 30 km per uur plaatsen we twee matrixborden met smileys. Het bord geeft een rode ‘bedroefde’ smiley wanneer iemand te snel rijdt, en een ‘blije’ lachende smiley wanneer iemand onder de limiet blijft. Na een gewenningsperiode van circa zes maanden worden deze borden weer verwijderd.

Voorbeeld 30km zone

Inloopbijeenkomst Omleidingsweg en Geerweg (update)

Bentwoudlaan, impressieDe Omleidingsweg wordt opnieuw ingericht. Het gaat om het gedeelte tussen de provinciale weg N209 en de Zegwaartseweg. Aan de Geerweg worden ook werkzaamheden verricht. Nu de woningen van plan “Bentwoudpark” grotendeels zijn gerealiseerd, wordt de Omleidingsweg opnieuw ingericht en gedeeltelijk een 30 km/h weg. Ook is onderhoud aan de bomen noodzakelijk. Om u goed en persoonlijk te informeren over de werkzaamheden, organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst op donderdag 28 januari 2016.

Inloopbijeenkomst
De inloopbijeenkomst vindt plaats op donderdag 28 januari van 19.00 tot 21.30 uur in Dorpshuis De Tas, de Dam 3 te Benthuizen. U kunt tussen 19.00 en 21.30 uur op een voor u geschikt tijdstip  binnenlopen. De zaal is onderverdeeld in de thema’s Verkeer en Groen. Er zijn medewerkers van de gemeente aanwezig aan wie u vragen kunt stellen en opmerkingen/suggesties mee kunt geven.

Bomen
De gemeente wil zoveel mogelijk bomen behouden. Uit bomenonderzoek is gebleken dat de bomen aan de noordkant kunnen blijven staan, omdat deze van redelijke kwaliteit zijn. De bomen aan de zuidkant zijn aan het einde van hun levensduur en gaan daardoor een gevaar vormen voor het verkeer. Om de vliegroute van de vleermuizen niet te verstoren, moet dit rooien geleidelijk en gefaseerd gebeuren.

Gelet op de ondergrond en passend in het landschap wil de gemeente onder andere resistente iepen planten ter vervanging van de bomen die gerooid worden. Deze iepen passen mooi in het landschap en kunnen goed groeien langs de Omleidingsweg.

Vormgeving 30 km-gebied
De Omleidingsweg wordt tussen de Dr. Albert Schweitzerlaan en de Zegwaartseweg ingericht als 30 km-gebied. Om een snelheid van 30 km/h af te dwingen, worden de kruisingen als gelijkwaardige kruisingen ingericht. Daarbij heeft verkeer van rechts voorrang. Daarnaast worden versmallingen, trottoirbanden en langsparkeerplaatsen aangebracht. Het naastliggend fietspad verdwijnt, want in 30 km/h gebieden rijden fietsers op de rijbaan. Het asfalt wordt rood en voorzien van een print waardoor er een stenenpatroon ontstaat. Ook heeft dit een remmend effect op de snelheid van automobilisten. Een  impressie van de inrichting is hieronder afgebeeld. De Geerweg wordt opnieuw geasfalteerd en de kruisingen worden voorzien van rood asfalt met een print.

Inloopbijeenkomst Omleidingsweg en Geerweg

Op donderdag 28 januari 2016 organiseert de gemeente in Dorpshuis De Tas te Benthuizen een inloopavond voor bewoners en geïnteresseerden over de herinrichting van de Omleidingsweg (na de herinrichting: Bentwoudlaan) en Geerweg. Aanvangstijd wordt later bekend gemaakt (o.a. op deze site).

Populieren rooien aan de zuidkant
De gemeente is na uitgebreid overleg en een vleermuisonderzoek voornemens om de populieren aan zuidkant van de Omleidingsweg te rooien, deze zijn namelijk aan het einde van hun levensduur en kunnen een gevaar vormen voor het verkeer. Om de vliegroute van de vleermuizen niet essentieel te verstoren zal dit wel gefaseerd moeten gebeuren.

Gelet op de ondergrond en passend in het landschap wil men resistente iepen met een omvang van 20/25 cm planten ter vervanging van de bomen die gerooid worden. Deze iepen passen mooi in het landschap en zullen goed kunnen groeien langs de Omleidingsweg. Door de herplant in een keer uit te voeren ontstaat een goede basis voor de nieuwe Bentwoudlaan.

De bomen die aan de noordkant van de Omleidingsweg staan zijn nog redelijk van conditie en zal de gemeente handhaven.

Omleidingsweg wordt Bentwoudlaan

Vorige maand konden dorpsbewoners hiervoor suggesties indienen. De nieuwe naam is onderdeel van de herinrichting van de Omleidingsweg tot een 30 kilometerzone. De Bentwoudlaan gaat tevens een overgang vormen tussen het dorp Benthuizen en het recreatiegebied Bentwoud. Wanneer de herinrichting gereed is – rond 2018 – zal ook de nieuwe naam in gebruik worden genomen.