Berichten

Dorpsoverleg Benthuizen verrast over aantal ingevulde enquêteformulieren

Het Dorpsoverleg Benthuizen wenst een ieder een gezond en gelukkig 2018. Er is van september tot medio november een enquête gehouden om te komen tot een Dorpsvisie. Er zijn ruim 500 formulieren binnengekomen. Dit hoge aantal heeft het Dorpsoverleg in positieve zin verrast. Op dit moment wordt alles digitaal verwerkt en gelet op het grote aantal ingevulde formulieren kost dit enige tijd. Vervolgens zal er een dorpsvisie worden opgesteld. Voordat dit aan het college zal worden aangeboden, zal er binnen enkele maanden een bewonersavond worden gehouden.
Wij zullen u op de hoogte houden!

Met vriendelijke groet,
Dorpsoverleg Benthuizen

Enquête Dorpsoverleg Benthuizen

Het is bijna vier jaar geleden dat wij als gemeenschap zijn samengevoegd met de gemeente Alphen aan den Rijn. Om de identiteit van Benthuizen te behouden en de belangen van ons mooie dorp te behartigen is indertijd het Dorpsoverleg Benthuizen opgericht. Om de belangen van ons dorp nog beter te kunnen behartigen, start het Dorpsoverleg met een enquête (sluitdatum 15 november 2017). Deze enquête wordt huis aan huis bezorgd (kan op de daarop aangegeven adressen worden ingeleverd) en kan ook bij voorkeur digitaal worden ingevuld. U begrijpt dat het van groot belang is dat u als inwoner van Benthuizen deze enquête invult, zodat wij uw wensen nog beter kunnen verduidelijken naar de gemeente toe. Zodra de uitslag bekend is, zal er ook een bewonersavond worden gehouden. Bovendien zullen wij de uitslag van de enquête omzetten in een Dorpsvisie. Het is de bedoeling dat in deze Dorpsvisie de belangen van Benthuizen worden verwoord richting de gemeente. Wij willen u alvast bedanken voor de moeite die u heeft genomen om de enquête in te vullen. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Mail ons (info@dorpsoverlegbenthuizen.nl)

Via enquête kunt u de enquête digitaal invullen. Dit is mogelijk tot en met 15 november 2017.

Met vriendelijke groet
Dorpsoverleg Benthuizen