Gemeentelijke campagne voor een veilige jaarwisseling

Speciaal voor dit jaar heeft de Gemeente Alphen aan den Rijn een tweetal posters ontwikkelt.
Met deze campagne wil de gemeente aandacht vragen voor een veilige en feestelijke jaarwisseling.

       

 

Strooiroutes i.v.m. gladheidbestrijding

Klik op onderstaand plaatje voor een grotere versie

 

VVN Opfriscursus Verkeersregels

Tijd om uw verkeerskennis bij te spijkeren! Vorig jaar heeft Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met Stichting Actief Rijnwoude een opfriscursus verkeersregels georganiseerd in Hazerswoude Rijndijk. Uit het grote aantal mensen wat hier op af kwam, was zichtbaar dat het een interessant onderwerp is. Daarom wordt deze opfriscursus herhaald.

U bent van harte welkom op 14 oktober a.s. naar de gratis opfriscursus in Dorpshuis de Tas, de Dam 3 in Benthuizen.
Aanvang: 20.00 uur. De cursus duurt tot 22.00 uur.
Presentatie: M. Fluit, VVN-Verkeersadviseur.

Tijdens de cursus kunt u aan de hand van een aantal verkeerssituaties uw kennis van de verkeersregels testen. Naast verkeersregels en verkeerstekens wordt ook aandacht besteed aan de inschatting van risico’s in het verkeer. Ook bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen over specifieke situaties in de gemeente. Deelnemers aan de cursus kunnen desgewenst vooraf probleemsituaties in hun (woon)omgeving opgeven.

Rijvaardigheidsritten voor 50-plussers

Op donderdag 28 maart worden weer rijvaardigheidsritten voor 50-plussers gehouden. Automobilisten van 50 jaar en ouder kunnen hun rijvaardigheid en verkeerskennis testen. Gemeente Alphen aan den Rijn organiseert in samenwerking met Rijschool Rijnland, Tuijn Optiek en Hoorstudio Strating al ruim 25 jaar deze rijvaardigheidsritten. Samen hechten wij veel belang aan een goede verkeersveiligheid met als doel minder verkeersslachtoffers, nu en in de toekomst.

Tijdens de rijvaardigheidstest komen alle aspecten van het autorijden aan bod. U test uw rijvaardigheid door middel van een rit in uw eigen auto met naast u een rijinstructeur. U dient dus met uw eigen auto te komen. Daarnaast krijgt u de theorie uitgelegd en een gehoor-, reactie- en gezichtsvermogen test.

Meedoen aan de rijvaardigheidsritten heeft geen enkele consequentie voor uw rijbewijs. Het gaat om een test en niet om een herexamen.

Het ochtendprogramma is van 9.00 tot 12.00 uur en het middagprogramma is van 13.30 tot 16.30 uur. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wees snel met uw aanmelding. U betaalt voor deze ochtend of middag € 15,- eigen bijdrage in contanten. De overige kosten worden gesubsidieerd door Gemeente Alphen aan den Rijn en Regio Holland Rijnland.

Aanmelden/informatie
Voor de rijvaardigheidstest dient u zich van tevoren in te schrijven. U kunt zich aanmelden per mail via BROEMalphen@outlook.com. Graag ontvangen wij uw aanmelding voor woensdag 13 maart. In de week van 18 maart ontvangt u bericht of u in de ochtend/middag ingedeeld bent.

Mocht u meer informatie over rijvaardigheidsritten willen, dan kunt u telefonisch contact zoeken met mevr. Marijke van Dam.

Een veilige Omleidingsweg, ook uw verantwoordelijkheid!

Bentwoudlaan, impressieAannemer Boskalis is op dit moment druk bezig met de herinrichting van de Omleidingsweg. Doel hiervan is deze veiliger te maken, zodat de bezoeker(tje)s van de sportvelden en de peuterspeelzaal in de toekomst veilig over kunnen steken.

Nu blijkt dat – ondanks de duidelijk aangegeven verlaagde maximumsnelheid – er toch weggebruikers zijn die zich hier niet aan willen houden. Dit levert onnodige risico’s op voor de zwakkeren in het verkeer en de wegwerkers. Wees u hiervan bewust en bespreek het met elkaar, want het gaat niet alleen om het sluipverkeer maar ook om inwoners van ons eigen dorp.

Heeft u zich al aangemeld voor Burgernet?

Hoe meer inwoners van Benthuizen zich bij Burgernet aanmelden, des te meer oren en ogen voor de politie er bij komen. Helaas is dat wel nodig, want het boevengilde weet ook Benthuizen te vinden. Een voorbeeld van een Burgernetbericht staat hieronder.

Getuigen gezocht: woninginbraak Croesinck 2731 GT te BENTHUIZEN

De politie onderzoekt een woninginbraak in uw buurt. Misschien heeft u iets gezien of gehoord en draagt uw informatie bij aan de oplossing van deze woninginbraak.

De inbraak is gepleegd op donderdag 4 augustus 2016 tussen 02:00 uur en 03:00 uur in de omgeving van Croesinck 2731 GT te Benthuizen.

Signalement: 2 mannen in een donkere personenauto

Heeft u of één van uw huisgenoten:

  • Rond het tijdstip van de woninginbraak een persoon of personen gezien die zich verdacht ophielden of die zich vreemd gedroegen in de omgeving?
  • Rond het tijdstip verdachte voertuigen (auto’s, bromfietsen) gezien in de straat of in de omgeving?
  • Kent u mensen in uw omgeving die mogelijk iets hebben gezien of gehoord?
  • Andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek?

Als u iets is opgevallen waarvan u vermoedt dat dit te maken heeft met deze woninginbraak, neemt u dan direct contact op met de politie via de “Reageren”-knop. Alle informatie is welkom, ook details waarvan u misschien denkt dat ze niet belangrijk zijn! Als u de informatie anoniem wilt doorgeven kunt u bellen met: Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 (gratis nummer).

Een inbraak voorkomen?
Ziet u iets verdachts in uw omgeving, een persoon of een auto? Noteer het signalement of het kenteken van de auto. Voor verdachte situaties kunt u altijd bellen met het alarmnummer 112. Voor meldingen waarbij de komst van de politie niet direct noodzakelijk is, belt u: 0900-8844.
Op de website van de politie en van het Politiekeurmerk Veilig Wonen vindt u tips om een woninginbraak te voorkomen.

Burgernet Alphen a/d Rijn

Telefoon: 0900-8844

Buurt Bestuurt bijeen

Op donderdagavond 4 september was de eerste bijeenkomst van Buurt Bestuurt Benthuizen. De inwoners die zich op 21 mei tijdens de Burgercontactavond hadden opgegeven gingen in gesprek met de wijkagent, een van de gebiedsadviseurs, een ambtenaar voor de buurtpreventie en een vertegenwoordiger van het Dorpsoverleg in het vernieuwde Dorpshuis De Tas.

Het vertrekpunt was de top 3 aan meest voorkomende ergernissen/zorgpunten in het dorp:
1. Onderhoud groen- en zwerfvuil.
3. Weginrichting (drempels, bebording en snelheid).
3. Inbraakpreventie en voorlichting.

Tijdens het eerste deel van de avond zijn afspraken gemaakt over de invulling van Buurt Bestuurt. Het tweede deel van de avond is er over de top 3 gediscussieerd. Concreet zijn hierover de volgende afspraken gemaakt:
– Iedere deelnemer levert binnen 14 dagen per punt informatie aan wat de knelpunten inhouden en komt met voorbeelden/situaties.
– Deze worden geïnventariseerd en gepositioneerd op een route.
– Aan de hand van deze route is er op 9 oktober 2014 om 13.00 uur een schouw gepland waarna de problemen binnen de gemeente/politie worden uitgezet.

Naast de top 3 zijn er uiteraard ook nog andere zaken die leven in het dorp. Er is voor gekozen om met de top 3 te starten en in de toekomst andere zaken op te pakken.

Eerste bijeenkomst Buurt bestuurt

 

Donderdag 4 september zal de eerste bijeenkomst plaatsvinden van de werkgroep Buurt Bestuurt in Benthuizen.

In deze werkgroep zijn 8 dorpsgenoten, de politie en gemeente vertegenwoordigd. Gezamenlijk wordt de Top 3 van veiligheidsprioriteiten voor Benthuizen doorgenomen waarmee met elkaar aan de slag wordt gegaan. Zodra hier meer over bekend is wordt dit via de website van het Dorpsoverleg bekend gemaakt.

 

Burgernet Benthuizen groeit

Tijdens de Burgercontactavond op 21 mei is ook een oproep gedaan voor Burgernet. Twintig inwoners hebben zich tijdens deze avond opgegeven. Hiermee is Burgernet in Benthuizen in één avond 10% gegroeid!

Wat is Burgernet?
Wonen en leven in een veilige omgeving vinden we allemaal belangrijk. Als inwoners van Benthuizen kunnen we hier samen met de politie en gemeente een bijdrage aan leveren. Bijvoorbeeld door de politie te bellen via 0900-8844 als u iets verdachts ziet op straat of rond uw woning (bij direct gevaar of ‘heterdaad’ belt u natuurlijk 112).

Daarnaast is Burgernet sinds vorig jaar in onze (oude) gemeente actief. Als u zich hiervoor heeft aangemeld wordt u door de politie per e-mail of sms-bericht gevraagd mee te kijken bij incidenten. Bijvoorbeeld bij de vermissing van een kind, een inbraakpoging in een woning of een vernieling van een voertuig. Heeft u iets gezien of gehoord waar u de politie mee kunt helpen, dan kunt u dit als Burgernet doorgeven via het gratis nummer 0800-0011.

Dus meld u aan voor Burgernet!
Meedoen met Burgernet kost u niets en verplicht u tot niets. Meer informatie kunt u vinden op http://www.burgernet.nl/ of in de Burgernet brochure.

Meld u dus aan voor Burgernet. Al 228 inwoners uit Benthuizen gingen u voor! Samen voor een veilig Benthuizen.

Impressie Burgercontactavond 21 mei 2014

Woensdag 21 mei organiseerde het Dorpsoverleg Benthuizen in samenwerking met de gemeente en politie een burgercontactavond in De Hoeksteen te Benthuizen. De avond werd goed bezocht, er waren circa zeventig personen aanwezig.

Opening
De avond werd geopend door wethouder Kees van Velzen die het belang van de lokale initiatieven van Dorpsoverleggen onderstreepte. Ook stelde de wethouder zijn gebiedsadviseurs Helma Christ en Marco de Goede aan de aanwezigen voor.

Anders en beter
Hierna gaf projectleider Peter Velthuijs een korte presentatie over het collegeprogramma ‘Anders en beter’. Dit programma is ingegeven door de nieuwe taken die de gemeenten van het Rijk krijgen, maar ook door de bezuinigingen. Door overleg met de maatschappelijke organisaties en burgers wil de gemeente bepalen welke zaken de burger van belang vindt en welke taken door burgers zelf kunnen worden opgepakt. Als voorbeeld werd het schoonhouden van de eigen stoep genoemd. In juli zal de gemeente een bijeenkomst met de maatschappelijke organisaties organiseren, deze worden hiervoor apart uitgenodigd.

Buurt Bestuurt
Nadat de gemeentelijke toezichthouder (BOA) Wil Luijten en wijkagent Mart den Boer zich hadden voorgesteld gaf projectleider Theo van der Hoek van de politie een presentatie over Buurt Bestuurt. In dit project kunnen burgers zelf een Top 3 bepalen van veiligheidsproblemen die men graag aangepakt ziet worden en waar men ook zelf een bijdrage aan kan leveren. Plaatsvervangend teamchef Dennis Roumimper beantwoordde vragen over de algemene dienstverlening van de politie en vertelde over een recente Burgernetactie in Benthuizen. Vanuit de zaal werd geklaagd over de kosten voor het 0900-8844 nummer van de politie, maar helaas worden sommige zaken door ‘Den Haag’ bepaald en heeft de lokale politie daar geen invloed op. Bij acuut gevaar en heterdaad kan men altijd 112 bellen, dat is helemaal gratis.

Dorpse kracht
Martin Bogerd van Habeko Wonen gaf een toelichting op het ondernemingsplan ‘Dorpse kracht’ en de nieuwbouwplannen in Benthuizen. Ook Habeko Wonen houdt rekening met de vergrijzing en het feit dat ouderen langer zelfstandig moeten kunnen blijven wonen. Dit vraagt aanpassingen in de woningen maar ook het zorgaanbod. Mantelzorg wordt ook steeds belangrijker. Vanuit de zaal werd aangegeven dat er ook behoefte is aan koopwoningen waar een zorgfunctie aan gekoppeld is. Verder werd vanuit de zaal gevraagd of Habeko Wonen de ambitie heeft om te groeien of te fuseren. Hoewel Bogerd aangaf voor de lange termijn niets uit te sluiten is het de ambitie om dicht bij de huurders en de organisaties in de dorpen van het voormalige Rijnwoude actief te blijven. Dat kan het best zelfstandig met een kleine organisatie. Ook wil Habeko Wonen investeren in de samenwerking met het Dorpsoverleg en jaarlijks een ‘rotte plek’ in het dorp aanpakken.

Verkeersplan
Peter van As van de provincie en Ricardo Heijnen van de gemeente gaven een toelichting op de verkeersveiligheid, de aanleg van de rotonde op de N209 en de inrichtingsplannen voor de Omleidingsweg (de toekomstige Bentwoudlaan). De rotonde wordt in fasen aangelegd waarbij tijdelijke overlast onvermijdelijk is. Als het eenmaal klaar is zal de weg echter veel veiliger zijn en kunnen fietsers en wandelaars de weg veilig via een tunnel oversteken.

 

Tijdens de pauze ging men in gesprek met de aanwezige sprekers, functionarissen en bestuursleden van het Dorpsoverleg. Verder werden informatietafels van Habeko Wonen en de politie bezocht.
De politie kreeg twintig inschrijvingen voor Burgernet en diverse aanmeldingen voor Buurt Bestuurt. Op basis van de binnengekomen reacties bestaat de Top 3 voor Buurt Bestuurt uit:
1. ‘Onderhoud groen en aanpak zwerfvuil’,
2. ‘Weginrichting ‘(drempels, bebording,snelheid) en
3. ‘Inbraakpreventie/voorlichting’ (buurtpreventie).
Daarnaast werden de onderwerpen ‘Hangjongeren en scooteroverlast’ en ‘Loslopende honden en opruimplicht hondenpoep’ genoemd. Tien burgers hebben zich aangemeld voor de werkgroep Buurt Bestuurt. Deze werkgroep zal waarschijnlijk in september bij elkaar komen om de Top 3 met de politie, gemeente en het Dorpsoverleg te bespreken. Hierna zal een wijkschouw door de werkgroep worden gehouden om de knelpunten in beeld te brengen, waarna er maatregelen kunnen worden genomen.

Tijdens de pauze konden de inwoners ook een hennepkaart ‘scoren’. Deze kaart geeft een karakteristieke geur af zodat men kan herkennen of er een hennepplantage in de buurt is. Hoewel hennepteelt in Benthuizen zeker geen groot probleem is komt het af en toe wel voor. Bij illegale hennepteelt wordt elektriciteit gestolen van het elektriciteitsbedrijf en ontstaat vaak brandgevaar, dus de bewoners hebben ook zelf belang bij de aanpak hiervan.

Bentwoud
Na de pauze gaf Wijnand Goudzwaard, bestuurslid van het Dorpsoverleg en tevens vertegenwoordiger van de Gebruikersgroep Bentwoud een presentatie over de stand van zaken en toekomstplannen van het Bentwoud. Inmiddels zijn de nodige wandelpaden uitgezet en er zal ook een fietsbrug komen. Daarnaast zijn er diverse fietsroutes in het Bentwoud met aansluitingen op bestaande fietsverbindingen gepland of al gerealiseerd. Naar aanleiding van een vraag over de hoogspanningsmasten in het Bentwoud kon worden aangegeven dat deze waarschijnlijk zullen worden vervangen door de smalle variant die nu al bij de A12 te zijn, die ook verplaatst zullen worden naar het tracé van de HSL. Een andere vraag betrof uitlaatgebied voor honden, hiervan worden er twee gerealiseerd in de zogenaamde ‘Driehoek’ in het Bentwoud tussen Zoetermeer en Benthuizen.

De avond werd afgesloten met een vragenronde. Hierbij kwam onder meer aan bod dat de gemeente nog wat extra moet investeren in het communiceren met belanghebbenden, bijvoorbeeld over bomenkap en de plaatsing van ondergrondse containers.

Het bestuur van het Dorpsoverleg Benthuizen bedankt alle belangstellenden, sprekers en helpers voor de komst en inzet.