Nieuwe weg vanaf Benthuizen door de polder naar de N11-oprit bij Heineken?

Over een jaar of 15 is de verkeersstroom op de N209 zozeer gegroeid dat een tunnel in Hazerswoude onontkoombaar is. Verder zal een nieuwe weg van Benthuizen naar de N11 veel drukte schelen.

Lees het hele artikel op www.ad.nl :

Tunnel Hazerswoude op den duur enige optie om groeiende drukte te bestrijden

Doortrekken N209 langs HSL ‘bizar plan’

Een aantal maanden geleden was in het nieuws dat Zoetermeer verlenging van de N209 richting de N11 wil. Dit zou gerealiseerd moeten worden parallel aan de HSL in het gebied tussen Benthuizen en Hazerswoude-Dorp. Zo zou minder sluipverkeer tussen A12 en A4 door de stad rijden. De metropoolregio Rotterdam-Den Haag kondigde in maart onderzoek naar dit idee aan.

Maar gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland (beheerder van de N209) maakt korte metten met het plan. “Ik vind het bizar. De nieuwe weg zou vlakbij de HSL-tunnel komen. Het ondergronds stoppen van de trein, om het Groene Hart te sparen, was heel duur. Dan leg je niet later een drukke weg door de polder. We moeten zuinig zijn op dat gebied.”

Zie verder het bericht in het AD.

Brugliggers voetgangersbrug N209 geplaatst

imageDonderdag 3 maart werd de N209 bij Benthuizen vanaf 21:00 uur voor al het verkeer afgesloten vanwege het plaatsen van de brugliggers en de trappen van de voetgangersbrug over de N209. Twee bestuursleden van het Dorpsoverleg mochten hierbij aanwezig zijn.

image

Om 23:00 uur was men klaar met de voorbereidingen en reed de eerste oplegger met de eerste brugligger onder de hijskraan van Mammoet. Een half uur later lag het de eerste ligger al op de pijlers. Om middernacht lag ook de tweede pijler op zijn plek, een echt precisiewerkje, mede vanwege de bomen die langs de weg staan. Hierna waren de trapdelen aan de beurt.

Binnenkort wordt de brug verder afgewerkt en kunnen wandelaars eenvoudig vanuit de Driehoek het andere deel van het Bentwoud bereiken.

Fietserstunnel en loopbrug N209 Bentwoud

imageVrijdag 12 februari mocht een delegatie van het Dorpsoverleg Benthuizen en de Gebruikersgroep Bentwoud een kijkje nemen bij de bouwwerkzaamheden aan de fietserstunnel onder en de loopbrug over de N209 richting het Bentwoud.

Sinds 2014 is de provincie Zuid Holland bezig met het groot onderhoud van de N209. De rotonde bij Benthuizen is daar onderdeel van. Op dit moment zijn ook werkzaamheden gestart voor de aanleg van de loopbrug. De loopbrug is als ‘kunstwerk’ bestempeld en is bedoeld dat die het Bentwoud verbindt voor de wandelaars. In de trappen welke naar de loopbrug leiden komt een fietsgeul zodat je eventueel ook met je fiets kan oversteken.

Veel omwonenden lopen al langere tijd met de vraag: Wanneer zijn de werkzaamheden nu klaar? Volgens de planning hadden de werkzaamheden bij Benthuizen eind 2015 gereed moeten zijn. Helaas heeft de grondslag roet in het eten gegooid. Met de aanleg van de tunnel bleek er een ‘veld’ van fijn grind en grof zand aanwezig te zijn die een ‘vijver’ van grondwater genereert. Uit de grondonderzoeken voor de aanleg van het Verbreepark en de HSL is dit niet naar voren gekomen. Het is namelijk erg lokaal. Dit fenomeen heeft voor veel hoofdbrekens gezorgd en het heeft de aannemer veel moeite gekost om het grondwater in te dammen. Bodemafsluiting B&PHet grondwater domweg wegpompen en het lozen ervan was zo’n groot probleem dat hiervoor een MER-procedure zou moeten worden opgestart en dat kost veel tijd. Uiteindelijk heeft men besloten om de grond te injecteren met een ‘gel’ om hiermee een waterwerende laag te creëren. Dit proces is begin februari afgerond en uiteindelijk kon de aannemer beginnen met het afgraven. Op YouTube (klik hier) staat een filmpje waarin de bodemafsluiting door middel van injectie wordt uitgelegd.

20160212 Bouwput fietstunnel N209 Bentwoud

De planning is nu dat rond de bouwvakvakantie de rotonde en de N209 gereed zijn. Een aandachtspunt is dat eind mei het hele traject een weekend wordt afgesloten voor asfalteringswerkzaamheden. Dan start het verwijderen van de huidige tijdelijke omleiding waarna gestart wordt met de aanleg van de 2de helft van de tunnel. Die werkzaamheden zijn zo rond eind november afgerond.
De werkzaamheden van de loopbrug zijn eind maart afgerond. Op 4 maart zal de N209 worden afgesloten omdat dan de liggers worden geplaatst.

Benthuizen krijgt halte Buslijn 381

BushalteInwoners van Benthuizen die met het OV naar bijvoorbeeld Alphen, Voorburg of Den Haag reizen krijgen er in september 2016 een goede reismogelijkheid bij. Dan zal bij de rotonde een bushalte gerealiseerd zijn voor lijn 381 (Alphen aan den Rijn Station – Den Haag Centraal Station). Het was jaren geleden al toegezegd, maar nu wordt het eindelijk concreet.

De halte is natuurlijk ook heel geschikt voor de mensen die gaan recreëren in het Bentwoud. Ook de ontsluiting hiervan vordert gestaag. De voetgangersbrug over de N209 zal in maart 2016 gereed zijn. Helaas laat de fietstunnel iets langer op zich wachten, deze zal eind 2016 gereed zijn. Wel is onlangs het zogenoemde oost-west fietspad (tussen de toekomstige fietstunnel onder de N209 en het Schravenwildertpad) opengesteld. Ook het fietspad langs de nieuw aan te leggen Ontsluitingsweg was gelijktijdig klaar. Eerder was al het fietspad tussen het Bentwoudpad en de parkeerplaats naast de HSL aangelegd. Daar sluiten de fietspaden op elkaar aan, zodat er nu een rondje door en langs het Bentwoud gemaakt kan worden. Verder is er een fietsverbinding gekomen met de rotonde N209-N455 en de Gemeneweg. Hier is ook een fietsoversteek in de provinciale weg gemaakt.