School met de Bijbel

Wij hebben aan de gemeente een vraag gesteld over de School met de Bijbel.

 

Dorpsoverleg:

“Op de informatieavond van de Arnoldus van Os  waren een paar leden van het Dorpsoverleg aanwezig en die hebben de andere leden  goed geïnformeerd.

Wij begrijpen dat de prioriteit nu ligt bij de AvO. Wij hopen echter wel dat, zodra de procedure is afgerond, prioriteit gegeven wordt voor de  locatie van de School met de Bijbel.

Overigens gaan wij er van uit dat de uitvraag voor de School met de Bijbel ten behoeve van een voorziening is, die zich toelegt op het bieden van ‘wonen met zorg’, zoals eerder is voorgesteld.”

 

Antwoord gemeente:

“Dat is nog steeds ons uitgangspunt. Er hebben al wat verkenningen plaats gevonden rond een mix van zelfstandig wonen (met zorg) en groepswonen met zorg voor ouderen met een intensieve zorgvraag.”

Antwoord van de Gemeente Alphen aan den Rijn

De voorzitter van het Dorpsoverleg, Rob van Daalhoff, heeft van de Gemeente Alphen aan den Rijn, het volgende antwoord gekregen op onze vraag van 22 december jl. :

.

Het college heeft nog geen besluit genomen over het voorrang verlenen van de eigen bewoners bij nieuwbouw (koopwoningen). Dit gaat er wel komen en is bedoeld tot de grens van de Nationale hypotheekgarantie.

De mensen die in eerste instantie mee hebben gedaan aan de woonworkshops, doen mee met de loting. Verder kon zij melden dat over de opmerking dat vanuit Zoetermeer veel belangstelling is, er deels sprake is van jongeren afkomstig uit Benthuizen die nu weer terug willen naar Benthuizen en destijds noodgedwongen naar Zoetermeer zijn verhuisd.

Voor wat betreft de sociale woningbouw is er wel sprake van een voorrangspositie.

.

.

 

Benthuizenaren krijgen geen voorrang in Bentwijck

Het Dorpsoverleg heeft een brief gestuurd aan wethouder Gerard van As betreffende de berichten dat mensen uit Benthuizen geen voorrang krijgen bij de toewijzing van de nieuw te bouwen woningen in de wijk “Bentwijck”. Met name voor de levensloopbestendige woningen is er vanuit het dorp veel belangstelling.  Hier volgt de brief aan de wethouder :                                                      .

Beste Gerard,

Gisterenavond was er een bewonersavond georganiseerd door van Wijnen/Drieman makelaars over de verkoop van woningen in de nieuwbouwwijk Bentwijck in Benthuizen.

Ook een van de leden van ons Dorpsoverleg was hierbij aanwezig. Op zijn vraag of bewoners uit Benthuizen voorrang krijgen bij de loting werd letterlijk gezegd: NEEN.

Bovendien bleek het merendeel van de belangstellenden bewoners te zijn uit Zoetermeer.

Gelet op het woningtekort in Alphen en de behoefte binnen Benthuizen om toch voorrang te krijgen voor woningen binnen haar dorp betreuren wij het, dat er blijkbaar tussen de projectontwikkelaar en gemeente hier geen duidelijke afspraken over zijn gemaakt..

Dit kunnen wij als Dorpsoverleg niet meer uitleggen aan de bewoners. De vraag is zelfs of men ons nog serieus neemt.

Dit wilde ik namens ons Dorpsoverleg toch even kwijt.

Overigens hele fijne Kerstdagen en een gelukkig en vooral gezond 2023.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het Dorpsoverleg Benthuizen

Rob van Daalhoff

.

.

 

 

Flitspeiling over bouwen van nieuwe woningen

De gemeente Alphen aan den Rijn wil graag nieuwe woningen

ontwikkelen om een oplossing te bieden voor het woningtekort.

Wilt u ons helpen met een paar vragen d.m.v. een “flitspeiling”

Naar de flitspeiling:  Klik hier voor de link

De flitspeiling is in te vullen t/m 15 mei.

 

Brief nieuwbouw Bentwijck

Het Dorpsoverleg heeft een brief gestuurd aan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Alphen aan den Rijn, betreffende de nieuwbouwlocatie Bentwijck. Het gepresenteerde plan komt niet overeen met de wensen van de inwoners van Benthuizen. Als Dorpsoverleg hebben wij in 2017 een enquête gehouden onder de inwoners. De woonbehoefte maakte hier ook onderdeel van uit. Deze enquête hebben wij verder uitgewerkt in de “Dorpsvisie 2018”. Deze Dorpsvisie heeft het college behandeld en akkoord bevonden.

De brief aan het college is hieronder aan te klikken:

 “Reactie op nieuwbouw Bentwijck

De site van de projectontwikkelaar:

“bentwijck.nl”

Zie ook de site van Studioalphen.nl:

“www.studioalphen.nl/bentwijck”

 

Brief van de Gemeente betreffende “Toekomst gebouw School met de Bijbel”

Klik hier voor de brief van de Gemeente Alphen aan den Rijn:

Toekomst gebouw School met de Bijbel

 

Brief van de Gemeente betreffende zorgwoningen School met de Bijbel

Klik hier voor de brief van de Gemeente Alphen aan den Rijn:

HAL-school

Brief van de Gemeente betreffende grondspeculatie

Klik hier voor de brief van de Gemeente Alphen aan den Rijn:

Grondspeculatie

Habeko verkiezingsdebat dinsdag 6 maart 2018

Woningcorporatie Habeko organiseert samen met de dorpsoverleggen van Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Groenendijk, Koudekerk a/d Rijn en de Groene Hart Koerier een verkiezingsdebat op dinsdag 6 maart a.s in “Het Anker”, Chopinlaan 2 te Hazerswoude-Rijndijk. Aan het debat nemen alle lijsttrekkers van de 11 politieke partijen deel waarop kan worden gestemd bij de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Alphen a/d Rijn op 21 maart 2018. De organisatoren willen met het debat de partijen uitdagen hun visie voor de komende vier jaar te geven op het thema “vitale dorpskernen met elk hun eigen karakter”. Diverse stellingen zullen worden voorgelegd. De politici gaan hierover in wisselende groepen met elkaar het debat aan. Het publiek kan ook vragen stellen.

Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Iedereen is welkom.

 

Toekomstvisie woningbouwstrategie en ruimtelijke ordening

Het Dorpsoverleg heeft middels onderstaande brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn een reactie gegeven op de toekomstvisie met betrekking tot de woningbouwstrategie en ruimtelijke ordening binnen de gemeente.

Zie brief Dorpsoverleg woningbouwstrategie en ruimtelijke ordening