Berichten

Mobiele Milieustraat geopend

Vanochtend is door wethouder Breeuwsma, gezamenlijk met de voorzitter van het Dorpsoverleg Benthuizen Rob van Daalhoff, de mobiele milieustraat officieel geopend. Het betreft een pilot van één jaar en staat iedere tweede vrijdag van de maand, van 9.00 tot 15.30 uur op de parkeerplaats naast de kerk “De Hoeksteen”

Dit is het eerste resultaat van het Gebiedsgericht Werken en de vastgestelde Gebiedsagenda. Deze is gezamenlijk tussen de gemeente, het Dorpsoverleg Benthuizen en de bewoners van Benthuizen vastgesteld. Het betreft een initiatief van Joke Harland, wat verder uitgewerkt is door de gemeente.

Mobiele Milieustraat aan de Dr. Albert Schweitzerlaan

In week 10 ontvangt iedere inwoner van Benthuizen een informatiebrief betreffende de Mobiele Milieustraat op het parkeerterrein naast de kerk “De Hoeksteen” Het betreft een pilot gedurende één jaar en is gratis voor de inwoners van Benthuizen.

De eerste dag dat de Mobiele Milieustraat van start gaat is vrijdag 10 mei. (elke tweede vrijdag van de maand van 9.00 tot 15.30 uur). De bewoners kunnen er klein (chemisch) afval inleveren dat niet bij het restafval hoort, Denk hierbij aan verfblikken, batterijen, kleine elektrische apparaten, harde kunststoffen, een koekenpan of ijzerdraad. De hoeveelheid die men kan inleveren, moet in een grote boodschappentas passen.

N.B.     Bij het Ecopark De Limes in Alphen aan den Rijn kan men 12 keer per jaar afval gratis inleveren. Daarna betaalt men  € 14,95 per keer.

 

Bijeenkomst “Gebiedsgericht werken”

In het najaar van 2023 kwamen ruim 150 dorpsgenoten naar “De Hoeksteen’ voor de bijeenkomst in het kader van het  ‘Gebiedsgericht Werken’ door de Gemeente Alphen aan den Rijn.

Deze avond was gezamenlijk georganiseerd door de gemeente en het Dorpsoverleg Benthuizen. Eén van de pijlers waar het Dorpsoverleg over sprak was het opschuiven van de herstructurering van de Dorpsstraat naar 2028. Door het dorpsoverleg werd deze avond duidelijk gemaakt dat zij dit onacceptabel vond en kreeg hierover veel bijval door de aanwezigen.

Eén van de aanwezigen kwam met het voorstel om het grofvuil weer op te halen in Benthuizen. Dit werd door de aanwezigen van harte ondersteund.

Gedurende een jaar komt er, op proef, een mobiele milieustraat in Benthuizen.

 

Gemeente gaat grofvuil in 2020 vier keer gratis thuis ophalen

Huishoudens kunnen vanaf 2020 minimaal vier keer hun grofvuil gratis laten ophalen door de gemeente Alphen. Dat heeft de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn besloten.
Onder aanvoering van GroenLinks werd een motie ingediend. Raadslid Erik van Zuylen ervaart dat grof huishoudelijk afval vaak wordt gedumpt. Grofvuil moet per auto weggebracht worden naar het Alphense afvalbrengstation. Wie geen auto heeft, kan dat tegen betaling doen. Omdat veel mensen zonder auto een kleine beurs hebben, is het betalen van 35 euro per vier kubieke meter een drempel.
Na een jaar volgt een evaluatie en wordt besloten of het grofvuil ook op langere termijn opgehaald blijft worden.

Inloopavond over verandering afvalinzameling in Benthuizen

De gemeente Alphen aan den Rijn organiseert op woensdagavond 26 april een open inloopavond in de Tas in Benthuizen.

De brief van het dorpsoverleg Benthuizen over de afvalinzameling en de vragen die de gemeente heeft ontvangen zijn de aanleiding voor deze inloopavond. Op deze avond worden alle vragen over de veranderingen in afvalinzameling persoonlijk beantwoord.

Locatie: Dorpshuis De Tas, Benthuizen

Wanneer: woensdag 26 april, 19 tot 20 uur. Koffie en thee staan voor u klaar.

Reactie verandering afvoer huisafval

Begin april zijn de ondergrondse containers en de afvalpassen in gebruik genomen. Tijdens deze overgangsperiode zijn er bij de bewoners van Benthuizen, met name bij degene waar geen ondergrondse container is geplaatst, onduidelijkheden ontstaan. Aangezien de gemeente hierop onvoldoende reageert heeft het Dorpsoverleg onderstaande brief naar het college gestuurd met het verzoek de bewoners zo snel mogelijk duidelijkheid te geven.

Zie: brief van dorpsoverleg aan College, inzake vuilcontainers.

Definitieve locaties ondergrondse containers bekend

Ondergrondse containersHet college van burgemeester en wethouders heeft op 30 september 2016 ingestemd met het definitieve aanwijzingsbesluit locaties van ondergrondse containers voor restafval in Benthuizen. Dit besluit heeft betrekking op de volgende locaties:

• Graaf van Bloisstraat 22
• Beelaertspark 2
• Koningin Julianastraat 16b
• Molenstraat 10
• Oranje Nassauplantsoen 10
• Prins Clausstraat (achterzijde) 19
• Koningin Julianastraat 2
• Ds Janszenstraat 25
• Dr. Albert Schweitzerlaan 33
• Ochtendstraat 27 t.h.v. Polderplein 1
• Sportlaan 5
• Christinastraat 75
• Margrietstraat 2
• Christinastraat 31
• De Bentlanden 4
• Croesinck 18
• Croesinck 63

Zie ook: week-in-beeld-gemeente-alphen-aan-den-rijn-week-40-05-10-2016

Locatie ondergrondse containers bekend

De gemeente heeft vandaag de voorlopige aanwijzing van de locaties van de ondergrondse containers in Benthuizen bekend gemaakt via haar website.

Voor een deel van de huishoudens zal er niets veranderen, deze houden de (groene) container voor het restafval. Reden hiervoor is de lintbebouwing of omdat in de directe omgeving geen ruimte is voor een ondergrondse container. Het betreft (grotendeels) Dijk, Dorpsstraat, Geerweg, Heerewegh, Hogeveenseweg, Noordpolder, Slootweg en Zegwaartseweg.

Maar voor de meeste huishoudens geldt dat er een ondergrondse container in de buurt komt waar men gebruik van kan maken. Deze zijn per brief geïnformeerd. De verwachting is dat de containers – na sluiting van de termijn voor het indienen van zienswijzen – in oktober worden geplaatst.

Zie hier de brief aan de bewoners.