Berichten

Flitspeiling over bouwen van nieuwe woningen

De gemeente Alphen aan den Rijn wil graag nieuwe woningen

ontwikkelen om een oplossing te bieden voor het woningtekort.

Wilt u ons helpen met een paar vragen d.m.v. een “flitspeiling”

Naar de flitspeiling:  Klik hier voor de link

De flitspeiling is in te vullen t/m 15 mei.

 

Helpt u ook mee om uw buurt te laten blinken

We gaan richting het voorjaar en dat is een mooie aanleiding om te laten zien dat wij ook onze woonomgeving zwerfafvalvrij willen houden. Wonen en leven zonder storend zwerfafval maakt uw buurt en straat mooier, schoner en prettiger.

Wij, de Schone Buurt Coaches van de Gemeente Alphen aan den Rijn willen graag met u en uw buurtgenoten op zwerfafvaljacht. Ons streven is om maandelijks een opschoonactie te organiseren in een buurt/wijk van Alphen aan den Rijn. We gaan zwerfafval rapen en geven de straat een extra veegbeurt met de veegmachine.

Onze eerste opschoonactie is reeds gepland, helpt u ook mee? Geef u dan op bij de schonebuurtcoaches@alphenaandenrijn.nl

WAAR:                      VLIESTROOM, MARSDIEP EN STORTEMELK

WANNEER:              WOENSDAG 6 APRIL 2022

TIJD:                          13:00 TOT 15:00 UUR

VERZAMELEN:       BIJ DE ONDERGRONDSE CONTAINERS OP DE VLIESTROOM

INFORMATIE:         SCHONEBUURTCOACHES@ALPHENAANDENRIJN.NL

Lijkt het u leuk samen met ons een opschoonactie te organiseren in uw eigen buurt? Neem dan contact op met de schonebuurtcoaches@alphenaandenrijn.nl

Met vriendelijke groet,
Simone Boegheim

.

.

Oekraïnse vluchtelingen in sporthal “De Hil”

Door de gemeente wordt sporthal ‘De Hil’ (tijdelijk) ingericht voor Oekraïnse vluchtelingen. De inrichting is sober en het is de bedoeling dat deze mensen zo spoedig mogelijk een vastere plek gaan krijgen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een vakantiewoning. Hier is dus echt sprake van een tijdelijk verblijf (kortdurende crisisopvang).

Wil jij als vrijwilliger meehelpen meld je dan aan via: vluchtelingen@alphenaandenrijn.nl. Bellen kan ook via telefoon 140172. De actuele informatie over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in onze gemeente is te vinden op: www.alphenaandenrijn.nl/hulpoekraine

Wij als Dorpsoverleg vertrouwen erop dat deze mensen een warm hart wordt toegedragen.

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de volgende brief opgesteld. Deze zal huis-aan-huis verspreidt gaan worden.  Klik  “HIER”  voor de brief.
.
.

Vragen aan de politieke partijen

Vragen van de gezamenlijke dorpsoverleggen aan de politieke partijen van Alphen aan den Rijn betreffende de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Klik  hier  voor de vragen en de antwoorden.

.

.

 

Bus 165 gaat ieder half uur rijden. Bus 380-381 vervalt .

Voorgesteld wordt om, met ingang van 9 januari 2022, de verbinding Alphen-Zoetermeer eenduidiger vorm te geven en het aantal lijnen op deze route te reduceren tot één lijn. Lijn 380 en 381 zullen daarbij komen te vervallen, waarbij de frequentie op lijn 165 verhoogd zal worden van uurdienst naar halfuurdienst. Reizigers naar Den Haag kunnen op Centrum West overstappen op de RandstadRail.

Blijft de “Groene Hart Koerier” bestaan ? .

Lees  “…… hier …..”   de brief van het bestuur van de “Groene Hart Koerier”

 

Uitnodiging Webinar “Ondernemen & Duurzaamheid” .

Uitnodiging van VVD Alphen aan den Rijn voor Webinar Ondernemen & Duurzaamheid”   .

.                                                                                                                .

– Ondernemen en duurzaamheid; twee belangrijke onderwerpen die hand in hand met elkaar gaan!
– Wij willen gaan inzetten op duurzame innovatie in bijvoorbeeld het Boskoopse groen en onze MKB’ers in de maakindustrie.
– Wij willen investeren in de “Bullseye” van de randstad!
– Ook is duurzaamheid voor iedere inwoner belangrijk!
– Wij willen doelen bereiken door isoleren & vergroenen van huizen te stimuleren en door nieuwbouw energie positief te bouwen zodat deze huizen ook energie leveren aan andere huizen. Zo houden we het dichtbij en betaalbaar.
– Maar wat wilt u?

– Wij gaan hierover graag Woensdag 6 oktober met u in gesprek! Aanvang 20.00 uur.

Aanmelden kan via deze link:  https://forms.gle/Wh79HF5dJdChaaca8

                 

Week van Ontmoeten & Verbinden. “Prettig ouder worden in Rijnwoude” .

Vrijdag 1 oktober  2021,  10.00 tot 12.00 uur, bij de Plus. “Bakfiets met koffie en een praatje”, delen van informatie.

Donderdag 7 oktober 2021,  10.00 tot 12.00 uur, bij Allcura. “Ontmoetingsochtend met koffie en wat lekkers”. Mogelijkheid tot controle bloeddruk, zuurstofgehalte in bloed, bloedsuiker.

Zie voor het totale programma onderstaande folder:

“Week van Ontmoeten & Verbinden”

 

Dorpshuis “De Tas” blijft open

Beste Dorpsgenoten,

Met ingang van 1 september is er het nodige veranderd ten aanzien van Dorpshuis de Tas. Het eetcafé van de Tas is gesloten en het huurcontract met de VOF is beëindigd.

Binnen het dorp horen wij geluiden als ‘had het Dorpsoverleg hier iets aan kunnen doen?’

Het Dorpsoverleg bestaat uit een groep vrijwilligers, die proberen de leefbaarheid van het dorp te behouden c.q. te verbeteren. Zij zijn niet aan enige politieke partij gebonden.

Zij werkt als adviesorgaan, dat probeert gevraagd en ongevraagd de algemene belangen te behartigen van de inwoners van Benthuizen richting de gemeente.

Wij zijn dus geen actiegroep.

Er is door de gemeente (de gekozen politieke partijen) een beleid vastgesteld over dorpshuizen met als doel, dat in ieder dorp een Dorpshuis moet zijn. Hiervoor is het noodzakelijk dat er een stichting wordt opgericht.

Binnen het dorp is door de inwoners een stichting opgericht voor het dorpshuis. Zowel de ondernemers van de Tas als de nieuwe stichting wilden het Dorpsoverleg hier niet bij betrekken als adviesorgaan.

De gemeente is van mening dat de huidige situatie ten aanzien van de wijze waarop het Dorpshuis commercieel gerund werd niet past ten opzichte van de vastgestelde richtlijnen voor een Dorpshuis.

Voor wat betreft de verenigingen die van de Tas gebruik maken, heeft de gemeente aangegeven dat de Tas daarvoor gewoon open blijft.

Hopelijk lukt het de stichting om inwoners te betrekken bij het reilen en zeilen van het Dorpshuis, zodat er ‘een huiskamer komt’ voor het dorp.

Wij gaan ervan uit dat de inwoners begrijpen dat het Dorpsoverleg hier geheel buiten staat. Wij betreuren het, als vrijwilligers van het Dorpsoverleg, dat wij vervelende reacties vanuit het dorp hebben ontvangen. Mocht dit zo blijven dan zullen wij ons nader beraden of het voortbestaan van het Dorpsoverleg nog wel zinvol is.

Wij wensen het huidige stichtingsbestuur heel veel succes bij het besturen en beheren van Dorpshuis de Tas.

Het bestuur van Dorpsoverleg Benthuizen