Berichten

Brief nieuwbouw Bentwijck

Het Dorpsoverleg heeft een brief gestuurd aan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Alphen aan den Rijn, betreffende de nieuwbouwlocatie Bentwijck. Het gepresenteerde plan komt niet overeen met de wensen van de inwoners van Benthuizen. Als Dorpsoverleg hebben wij in 2017 een enquête gehouden onder de inwoners. De woonbehoefte maakte hier ook onderdeel van uit. Deze enquête hebben wij verder uitgewerkt in de “Dorpsvisie 2018”. Deze Dorpsvisie heeft het college behandeld en akkoord bevonden.

De brief aan het college is hieronder aan te klikken:

 “Reactie op nieuwbouw Bentwijck

De site van de projectontwikkelaar:

“bentwijck.nl”

Zie ook de site van Studioalphen.nl:

“www.studioalphen.nl/bentwijck”

 

Brief van de Gemeente betreffende “Toekomst gebouw School met de Bijbel”

Klik hier voor de brief van de Gemeente Alphen aan den Rijn:

Toekomst gebouw School met de Bijbel

 

Brief van de Gemeente betreffende zorgwoningen School met de Bijbel

Klik hier voor de brief van de Gemeente Alphen aan den Rijn:

HAL-school

Brief van de Gemeente betreffende grondspeculatie

Klik hier voor de brief van de Gemeente Alphen aan den Rijn:

Grondspeculatie

Habeko verkiezingsdebat dinsdag 6 maart 2018

Woningcorporatie Habeko organiseert samen met de dorpsoverleggen van Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Groenendijk, Koudekerk a/d Rijn en de Groene Hart Koerier een verkiezingsdebat op dinsdag 6 maart a.s in “Het Anker”, Chopinlaan 2 te Hazerswoude-Rijndijk. Aan het debat nemen alle lijsttrekkers van de 11 politieke partijen deel waarop kan worden gestemd bij de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Alphen a/d Rijn op 21 maart 2018. De organisatoren willen met het debat de partijen uitdagen hun visie voor de komende vier jaar te geven op het thema “vitale dorpskernen met elk hun eigen karakter”. Diverse stellingen zullen worden voorgelegd. De politici gaan hierover in wisselende groepen met elkaar het debat aan. Het publiek kan ook vragen stellen.

Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Iedereen is welkom.

 

Toekomstvisie woningbouwstrategie en ruimtelijke ordening

Het Dorpsoverleg heeft middels onderstaande brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn een reactie gegeven op de toekomstvisie met betrekking tot de woningbouwstrategie en ruimtelijke ordening binnen de gemeente.

Zie brief Dorpsoverleg woningbouwstrategie en ruimtelijke ordening

Dorpsoverleg droomt mee met Habeko

Donderdag 29 oktober organiseerde woningbouwvereniging Habeko in De Juffrouw een bijeenkomst voor de Dorpsoverleggen van het voormalige Rijnwoude en de gemeente.

Hierbij werd gediscussieerd over de leefbaarheid in de kernen en de rol van Habeko als woningbouwvereniging hierbij. Vanuit het Dorpsoverleg Benthuizen is het belang van levensloopbestendige woningen, starterswoningen en goed onderhoud van huurwoningen en de (voor)tuinen onderstreept.

Wonen met zorg in Benthuizen

Sinds dit jaar behoort de bevordering van de sociale participatie tot de taken van de gemeenten. Ook in onze gemeente is men op zoek naar initiatieven vanuit de wijken en dorpen.

In dit kader was er deze week een overleg tussen thuiszorgorganisatie Allcura, vertegenwoordigers van de verschillende kerken in ons dorp, de Stichting Welzijn Ouderen Benthuizen en het Dorpsoverleg Benthuizen. Hierbij is onder meer gesproken over ‘wonen met zorg’ en de mogelijkheden om samen te werken in de dagbesteding voor ouderen in Benthuizen. In mei zal er verder worden gesproken.

Voor meer informatie kan men contact opnemen via info@allcura.nl