Berichten

Vraag aan Gemeente betreffende nieuwbouw t.p.v. openbare school

Vraag: “Komt er nog een afrondende informatieavond voor de omwonenden ?”

Antwoord: “Er komt geen inspraakavond meer. De participatie is afgerond.”

Donderdag 11 juli komt het bestemmingsplan in de Gemeenteraad. Als inwoners nog vragen hebben kunnen zij contact opnemen met de projectleider Lisanne Teunissen, lteunissen@alphenaandenrijn.nl

Bekijk hier het   “Bestemmingsplan Christinastraat”

Nieuwbouw t.p.v. openbare school

In de Dorpsvisie van het Dorpsoverleg staan de wensen beschreven die een vertaling zijn van de destijds gehouden Dorpsenquête. Daarin staat onder andere dat er een grote behoefte is aan (betaalbare) starters- en seniorenwoningen.

Op de plek die vrijkomt na sloop van de openbare school, komen in totaal 29 woningen in een parkachtige omgeving met een vijver. De gemeenteraad gaat hiervoor binnenkort een aangepast bestemmingsplan vaststellen.

“Deze woningen worden gerealiseerd in een appartementengebouw van veertien sociale huurwoningen van Habeko wonen en drie kleinere appartementengebouwen van ieder vijf koopwoningen in het betaalbare segment.  Verder worden twee doodlopende straten met elkaar verbonden en opnieuw ingericht,” zo meldt de gemeente Alphen aan den Rijn.

 

    

School met de Bijbel in zijn geheel “Gemeentelijk Monument”

De “School met de Bijbel” is begin 2018 aangewezen als gemeentelijk monument.  Het betrof toen het centrale hal gedeelte. Nu, in 2024, is de gehele school “Gemeentelijk Monument” geworden.
Op verzoek van het Dorpsoverleg zal het gebouw ‘getransformeerd’ gaan worden ten behoeve van zorg- en/of seniorenwoningen. De aanbesteding zal naar verwachting nog dit jaar plaatsvinden.
Door het Dorpsoverleg is tevens verzocht om tijdens de leegstand het pand goed te beschermen om onnodige vernielingen tegen te gaan.

Vanaf 1 juni 2024 subsidie voor slecht geïsoleerde koopwoning

Vanaf 1 juni 2024 kun je gebruik maken van subsidie van het Nationaal Isolatie Programma (NIP). Deze subsidie kun je aanvragen als je woning o.a. slecht is geïsoleerd, een lage WOZ-waarde heeft en is gebouwd vóór 1992.

Tegel inspiratie

In een goed geïsoleerde woning gebruik je minder energie en is het aangenaam wonen. Je hebt geen last van koude tocht of een koude vloer. Isoleren van je woning kost geld, maar je bespaart op je energieverbruik. Toch kunnen de kosten je tegenhouden om hiermee aan de slag te gaan. Daarom kun je vanaf 1 juni 2024 gebruik maken van de Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Alphen aan den Rijn (NIP). Woon je in een slecht geïsoleerde koopwoning en wil je isoleren ?   Kijk dan  “HIER”  of je deze subsidie kunt aanvragen.

Vraag van het Dorpsoverleg betreffende de “School met de Bijbel”

Vragen Dorpsoverleg n.a.v. de informatieavond van de Arnoldus van Os  school:

Wij begrijpen dat de prioriteit ligt bij de “Arnold van Os”. Wij hopen echter wel dat, zodra de procedure is afgerond, prioriteit gegeven wordt voor de locatie “School met de Bijbel”.

Overigens gaan wij er vanuit dat de uitvraag voor de School met de Bijbel ten behoeve van een voorziening is, die zich toelegt op het bieden van ‘wonen met zorg’, zoals eerder is voorgesteld.

Antwoord gemeente:

“Dat is nog steeds ons uitgangspunt. Er hebben al wat verkenningen plaats gevonden rond een mix van zelfstandig wonen (met zorg) en groepswonen met zorg voor ouderen met een intensieve zorgvraag.”

Mail aan de Gemeente betreffende de “School met de Bijbel”

Het is al een tijd stil rond de ontwikkelingen voor de school met de Bijbel. Het laatste wat wij van Hans Paque hoorden was, dat er een concept lag waarbij onze wens (zorg/seniorenwoningen) in een document stond beschreven.

Nu de Bredeschool in Bentwijck aardig vorm begint te krijgen, willen wij voorkomen dat de oude school, na oplevering van de Bredeschool, door leegstand blootgesteld wordt aan vernielingen en ander ongemak.

Graag willen wij van jou weten wat momenteel de stand van zaken is en op welk termijn men ‘ontwikkelingen’ kan verwachten.

 

Antwoord van de Gemeente Alphen aan den Rijn

De voorzitter van het Dorpsoverleg, Rob van Daalhoff, heeft van de Gemeente Alphen aan den Rijn, het volgende antwoord gekregen op onze vraag van 22 december jl. :

.

Het college heeft nog geen besluit genomen over het voorrang verlenen van de eigen bewoners bij nieuwbouw (koopwoningen). Dit gaat er wel komen en is bedoeld tot de grens van de Nationale hypotheekgarantie.

De mensen die in eerste instantie mee hebben gedaan aan de woonworkshops, doen mee met de loting. Verder kon zij melden dat over de opmerking dat vanuit Zoetermeer veel belangstelling is, er deels sprake is van jongeren afkomstig uit Benthuizen die nu weer terug willen naar Benthuizen en destijds noodgedwongen naar Zoetermeer zijn verhuisd.

Voor wat betreft de sociale woningbouw is er wel sprake van een voorrangspositie.

.

.

 

Benthuizenaren krijgen geen voorrang in Bentwijck

Het Dorpsoverleg heeft een brief gestuurd aan wethouder Gerard van As betreffende de berichten dat mensen uit Benthuizen geen voorrang krijgen bij de toewijzing van de nieuw te bouwen woningen in de wijk “Bentwijck”. Met name voor de levensloopbestendige woningen is er vanuit het dorp veel belangstelling.  Hier volgt de brief aan de wethouder :                                                      .

Beste Gerard,

Gisterenavond was er een bewonersavond georganiseerd door van Wijnen/Drieman makelaars over de verkoop van woningen in de nieuwbouwwijk Bentwijck in Benthuizen.

Ook een van de leden van ons Dorpsoverleg was hierbij aanwezig. Op zijn vraag of bewoners uit Benthuizen voorrang krijgen bij de loting werd letterlijk gezegd: NEEN.

Bovendien bleek het merendeel van de belangstellenden bewoners te zijn uit Zoetermeer.

Gelet op het woningtekort in Alphen en de behoefte binnen Benthuizen om toch voorrang te krijgen voor woningen binnen haar dorp betreuren wij het, dat er blijkbaar tussen de projectontwikkelaar en gemeente hier geen duidelijke afspraken over zijn gemaakt..

Dit kunnen wij als Dorpsoverleg niet meer uitleggen aan de bewoners. De vraag is zelfs of men ons nog serieus neemt.

Dit wilde ik namens ons Dorpsoverleg toch even kwijt.

Overigens hele fijne Kerstdagen en een gelukkig en vooral gezond 2023.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het Dorpsoverleg Benthuizen

Rob van Daalhoff

.

.

 

 

Flitspeiling over bouwen van nieuwe woningen

De gemeente Alphen aan den Rijn wil graag nieuwe woningen

ontwikkelen om een oplossing te bieden voor het woningtekort.

Wilt u ons helpen met een paar vragen d.m.v. een “flitspeiling”

Naar de flitspeiling:  Klik hier voor de link

De flitspeiling is in te vullen t/m 15 mei.

 

Brief nieuwbouw Bentwijck

Het Dorpsoverleg heeft een brief gestuurd aan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Alphen aan den Rijn, betreffende de nieuwbouwlocatie Bentwijck. Het gepresenteerde plan komt niet overeen met de wensen van de inwoners van Benthuizen. Als Dorpsoverleg hebben wij in 2017 een enquête gehouden onder de inwoners. De woonbehoefte maakte hier ook onderdeel van uit. Deze enquête hebben wij verder uitgewerkt in de “Dorpsvisie 2018”. Deze Dorpsvisie heeft het college behandeld en akkoord bevonden.

De brief aan het college is hieronder aan te klikken:

 “Reactie op nieuwbouw Bentwijck

De site van de projectontwikkelaar:

“bentwijck.nl”

Zie ook de site van Studioalphen.nl:

“www.studioalphen.nl/bentwijck”