Berichten

Bereikbaarheid winkelcentrum cruciaal

Het Dorpsoverleg Benthuizen heeft de gemeente aangeschreven naar aanleiding van de herinrichtingswerkzaamheden rondom het winkelcentrum De Korf in Benthuizen. Door deze werkzaamheden zou het parkeerterrein twee weken niet bereikbaar zijn. Dit is onacceptabel voor de ondernemers van het winkelcentrum en hun klanten. Door een slimmere planning zou het mogelijk moeten zijn om dit tot enkele dagen te beperken.

Feestelijke openingen in Benthuizen

In ruim een week tijd had Benthuizen twee feestelijke openingen te vieren!

Op maandag 28 september overhandigde woningbouwvereniging Habeko Wonen de eerste sleutel van het appartementencomplex ‘t Doel van Benthuizen. Waar eerst de voetbalvelden BSC lagen, zijn nu tientallen koop- en huurwoningen verrezen. In de 12 appartementen van ‘t Doel van Benthuizen komen huurders van binnen en buiten Benthuizen, waarvan een aantal een zeer fraai uitzicht hebben op de Driehoek van het Bentwoud.

Ruim een week later was het weer feest. Op woensdag 7 oktober opende onze burgemeester Spies onder zeer grote belangstelling van de inwoners van Benthuizen het flink verbouwde winkelcentrum aan het Prins Willem Alexanderplein. In het verbouwde gedeelte zijn nu Ani Bloemen en Planten, Speelgoed- en IJzerwarenzaak Hijdra en supermarkt Plus Verheul gevestigd. Alle ondernemers hebben de bruikbare oppervlakte van hun winkels flink vergroot en kunnen daardoor ook een groter assortiment aanbieden.

De leerlingen van de beide basisscholen speelden – voorzien van de door Plus geschonken veiligheidshesjes – een belangrijke rol bij de opening. Allereerst zongen ze gezamenlijk een lied voor de ondernemers. Verder was er een muur van doosjes voor de ingang van de supermarkt gestapeld. Pas toen die doosje – met inhoud – door de kinderen waren meegenomen was de supermarkt geopend en kon het publiek naar binnen.

Burgemeester Spies prees in haar warme toespraak de ondernemers voor hun moed om te investeren in hun bedrijf en hiermee te investeren in de leefbaarheid van het dorp. Ze riep de schoolkinderen van Benthuizen op om hun ouders en grootouders vooral ook boodschappen in Benthuizen te laten doen.

Informatieavond Prins Willem Alexanderplein e.o.

De gemeente organiseert woensdag 8 juli een tweede informatieavond ‘Prins Willem Alexanderplein’ e.o..

Tijdens deze avond wordt het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte rondom het Prins Willem Alexanderplein, in de Koningin Julianastraat en de speelplek aan de Dreef achter het winkelcentrum gepresenteerd.

De avond wordt gehouden op 8 juli 2015 om 19.30 uur in dorpshuis ‘de Tas’, De Dam 3 in Benthuizen.

Omdat de gemeente graag wil weten hoeveel personen zij kunnen verwachten, wordt u verzocht zich uiterlijk 6 juli 2015 aan te melden. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar mevrouw L. van Asten (lvanasten@alphenaandenrijn.nl) onder vermelding van ‘Prins Willem Alexanderplein’ en met hoeveel personen u komt. Alvast hartelijk bedankt.

Renovatie winkelcentrum gestart

Dinsdagavond 17 maart gaf wethouder Van Velzen onder grote belangstelling van de Benthuizenaren en onder begeleiding van Drumfanfare TTH Hazerswoude het startsein voor de renovatie van het winkelcentrum in Benthuizen.

In de PLUS supermarkt van Verheul toonden de ondernemers van het winkelcentrum bouwtekeningen en impressies van de toekomstige situatie. Bij een architect konden de inwoners op grote luchtfoto’s van het dorp wensen intekenen zoals een bankje op de Dijk met uitzicht op de polder,  het doortrekken van de bestrating en straatverlichting van de Dorpsstraat tot en met korenmolen De Haas en speelplekken.

De kinderen konden zich uitleven op het springkussen, tekenen op de deuren en muren en suikerspin eten. Verder waren er oliebollen verkrijgbaar en was er een actie voor het goede doel. Een geslaagde start van dit project. We zullen af en toe wat hinder ondervinden, maar men doet het uiterste om dit tot een minimum te beperken en het eindresultaat zal dit zeker goed maken.

Oud en nieuw valt dit jaar ook op 17 maart

Na twee jaar voorbereiden door ondernemers en gemeente starten deze maand dan echt de verbouwings-werkzaamheden van het winkelcentrum in Benthuizen. Het bouwplan is tot stand gekomen naar aanleiding van het project ‘Vitale kernen’ van de gemeente Rijnwoude waarin samen met bewoners en ondernemers een visie is ontwikkeld voor het behoud van de vitaliteit in onder meer Benthuizen. Vanuit deze visie hebben de ondernemers van het Prins Willem Alexanderplein een concreet uitvoerbaar plan ontwikkeld, waarbij de uitbreiding van de PLUS Verheul supermarkt een belangrijk uitgangspunt was.

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Op 7 en 9 maart is de winkel van de firma Hijdra verhuisd naar de tijdelijke locatie aan de Albert Schweitzerlaan (het voormalige Service Equipe gebouw). De straatverlichting op- en rondom het plein is verwijderd of verplaatst. In de week van 16 maart zullen de bouwhekken geplaatst worden.

Dinsdag 17 maart, tussen 18:00 en 20:00 uur, zal deze start worden gevierd met een ‘Oud en Nieuw’ feest. Wethouder Kees van Velzen van de gemeente Alphen aan den Rijn zal deze avond om 18:30 uur de formele handeling verrichten waarmee de werkzaamheden aanvangen. Deze avond kunnen de inwoners van Benthuizen kennis maken met de plannen, er zijn oliebollen, een fanfare en nog meer.

De ondernemers van het Prins Willem Alexanderplein willen namelijk niet alleen deze nieuwe fase vieren, maar ook stil staan bij de ziekte NF1. Dit is een onbehandelbare vorm van kanker. Mandy Bregman van 13 jaar heeft deze ziekte. Team X-Ray wil voor deze ziekte minimaal 10.000 euro ophalen en gaat daarvoor in ruil de Pica Veleta op fietsen. Dit is de hoogste verkeersweg van Europa.

Verslag bewonersavond herinrichting winkelcentrum

Op 20 januari 2015 organiseerde de gemeente Alphen aan den Rijn in dorpshuis ‘De Tas’ een informatieavond over de plannen rondom het Prins Willem Alexanderplein, in de Julianastraat en de speelplek aan de Dreef achter het winkelcentrum in Benthuizen. Aanleiding hiervoor is de verbouwing van winkelcentrum De Korf.

Informatieavond herinrichting omgeving winkelcentrum

Op 20 januari 2015 organiseert de gemeente Alphen aan den Rijn in dorpshuis ‘De Tas’ een informatieavond over de plannen rondom het Prins Willem Alexanderplein, in de Julianastraat en de speelplek aan de Dreef achter het winkelcentrum in Benthuizen. Aanleiding hiervoor is de verbouwing van winkelcentrum De Korf. De gemeente wil aansluitend op de verbouwing de openbare ruimte (opnieuw) inrichten. Een afgevaardigde van het winkelcentrum geeft deze avond een korte presentatie en de gemeente geeft inzicht in de plannen. Met name de omwonenden zijn van harte uitgenodigd. De bijeenkomst vangt om 20:00 uur aan.

U kunt zich tot uiterlijk 16 januari 2015 aan te melden. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar mevrouw L. van Asten (lvanasten@alphenaandenrijn.nl) onder vermelding van ‘De Korf’ en met hoeveel personen u komt.

Uitbreiding winkelcentrum aanstaande

Na de nodige vertragingen heeft de gemeente Alphen aan den Rijn een wijzigingsbesluit genomen die de uitbreiding van het winkelcentrum ‘De Korf’ mogelijk maakt.

Het Dorpsoverleg Benthuizen heeft op 5 september jl. nog per brief haar zorgen over de trage besluitvorming kenbaar gemaakt richting het College van Burgemeester en Wethouders. Het Dorpsoverleg is dan ook zeer verheugd dat de uitbreiding van het winkelcentrum nu aanstaande is. De renovatie van het winkelcentrum verbetert de mogelijkheid voor onze winkeliers om te ondernemen en vergroot daarmee de leefbaarheid van het dorp.