Berichten

Start aanleg hoogspanningsverbinding Bentwoud

TenneT start binnenkort in de omgeving van het Bentwoud met de voorbereidende werkzaamheden aan de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding in de Randstad. Om de werkzaamheden mogelijk te maken, wordt aan de westrand van het Bentwoud beplanting weggehaald.

Zie persbericht-start-aanleg-hoogspanningsverbinding-bentwoud

Fietstunnel en loopbrug Bentwoud geopend

e22c064c-a484-4cd6-b70c-31518a66bdb8-300-0000002ab2b2885b_tmp

In de skelter drie wethouders en de voorzitter van het Dorpsoverleg Benthuizen, Rob van Daalhoff.

Gedeputeerde verkeer en vervoer Floor Vermeulen heeft vrijdag 2 december de nieuwe rotonde in de N209 bij Benthuizen geopend.

Dit deed hij samen met wethouders uit Alphen aan den Rijn, Zoetermeer en Waddinxveen. Samen met een nieuwe voetgangersbrug en een fietstunnel biedt de rotonde een verbinding tussen Benthuizen, de N209 tussen de N11 en de A12 en het Bentwoud.

De nieuwe voetgangersbrug is één van de in totaal 50 maatregelen om de verkeersveiligheid en doorstroming van de N209 te verbeteren die zijn uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland. De Vrienden van het Bentwoud adviseerden destijds om de voetgangersbrug aan te leggen om zo Benthuizen en het Bentwoud te verbinden, een missende schakel in de wandelroute structuur.

Bron: www.zuid-holland.nl

Brugliggers voetgangersbrug N209 geplaatst

imageDonderdag 3 maart werd de N209 bij Benthuizen vanaf 21:00 uur voor al het verkeer afgesloten vanwege het plaatsen van de brugliggers en de trappen van de voetgangersbrug over de N209. Twee bestuursleden van het Dorpsoverleg mochten hierbij aanwezig zijn.

image

Om 23:00 uur was men klaar met de voorbereidingen en reed de eerste oplegger met de eerste brugligger onder de hijskraan van Mammoet. Een half uur later lag het de eerste ligger al op de pijlers. Om middernacht lag ook de tweede pijler op zijn plek, een echt precisiewerkje, mede vanwege de bomen die langs de weg staan. Hierna waren de trapdelen aan de beurt.

Binnenkort wordt de brug verder afgewerkt en kunnen wandelaars eenvoudig vanuit de Driehoek het andere deel van het Bentwoud bereiken.

Fietserstunnel en loopbrug N209 Bentwoud

imageVrijdag 12 februari mocht een delegatie van het Dorpsoverleg Benthuizen en de Gebruikersgroep Bentwoud een kijkje nemen bij de bouwwerkzaamheden aan de fietserstunnel onder en de loopbrug over de N209 richting het Bentwoud.

Sinds 2014 is de provincie Zuid Holland bezig met het groot onderhoud van de N209. De rotonde bij Benthuizen is daar onderdeel van. Op dit moment zijn ook werkzaamheden gestart voor de aanleg van de loopbrug. De loopbrug is als ‘kunstwerk’ bestempeld en is bedoeld dat die het Bentwoud verbindt voor de wandelaars. In de trappen welke naar de loopbrug leiden komt een fietsgeul zodat je eventueel ook met je fiets kan oversteken.

Veel omwonenden lopen al langere tijd met de vraag: Wanneer zijn de werkzaamheden nu klaar? Volgens de planning hadden de werkzaamheden bij Benthuizen eind 2015 gereed moeten zijn. Helaas heeft de grondslag roet in het eten gegooid. Met de aanleg van de tunnel bleek er een ‘veld’ van fijn grind en grof zand aanwezig te zijn die een ‘vijver’ van grondwater genereert. Uit de grondonderzoeken voor de aanleg van het Verbreepark en de HSL is dit niet naar voren gekomen. Het is namelijk erg lokaal. Dit fenomeen heeft voor veel hoofdbrekens gezorgd en het heeft de aannemer veel moeite gekost om het grondwater in te dammen. Bodemafsluiting B&PHet grondwater domweg wegpompen en het lozen ervan was zo’n groot probleem dat hiervoor een MER-procedure zou moeten worden opgestart en dat kost veel tijd. Uiteindelijk heeft men besloten om de grond te injecteren met een ‘gel’ om hiermee een waterwerende laag te creëren. Dit proces is begin februari afgerond en uiteindelijk kon de aannemer beginnen met het afgraven. Op YouTube (klik hier) staat een filmpje waarin de bodemafsluiting door middel van injectie wordt uitgelegd.

20160212 Bouwput fietstunnel N209 Bentwoud

De planning is nu dat rond de bouwvakvakantie de rotonde en de N209 gereed zijn. Een aandachtspunt is dat eind mei het hele traject een weekend wordt afgesloten voor asfalteringswerkzaamheden. Dan start het verwijderen van de huidige tijdelijke omleiding waarna gestart wordt met de aanleg van de 2de helft van de tunnel. Die werkzaamheden zijn zo rond eind november afgerond.
De werkzaamheden van de loopbrug zijn eind maart afgerond. Op 4 maart zal de N209 worden afgesloten omdat dan de liggers worden geplaatst.

Monumenten rond het Bentwoud

De Vrienden van het Bentwoud hebben een leuke fietsroute uitgezet met ‘Monumenten rond het Bentwoud’.

Ook Benthuizen is in deze route vertegenwoordigd met de Korenmolen ‘De Haas’, de Hervormde Kerk met bijbehorende toren en de boerderij aan de Heerewegh 34.

U kunt de fietsroute downloaden vanaf de website van de Vrienden van het Bentwoud.

Bentwoud wordt ontsloten

Wie via de N209 vanuit Benthuizen op de fiets of met de auto richting de A12 rijdt zal het wel hebben ondervonden: er wordt nu hard aan de weg gewerkt. Inmiddels zijn de eerste contouren van de rotonde klaar, de werkzaamheden aan de fietstunnel vorderen en de contouren van de fietspaden en wegen die het Bentwoud vanuit de dorpskern gaan ontsluiten zijn al zichtbaar.

De nog ontbrekende delen van de natuurvriendelijke oevers (moeraszone) aan de zuidzijde van het gebied langs het Bentwoudpad worden op dit moment gegraven en de grond die hierbij vrijkomt wordt verwerkt in nabijgelegen heuvels van maximaal 1,5 meter hoog. Dit zijn natuurlijke ophogingen in het terrein die blijven liggen. Het grondwerk zal vóór oktober van dit jaar afgerond zijn, zodat in de winter alle beplanting erin gezet kan worden, zo’n 100.000 stuks.

Sprookjeswereld Bentwoud

        

Het Bentwoud groeit en ook de nieuwe ontsluitingen krijgen steeds meer vorm. Eind 2016 zullen de meeste werkzaamheden voltooid zijn. Maar het is nu ook al leuk om er een rondje te lopen.

Op zaterdag 20 juni verandert een deel van het Bentwoud zelfs in een sprookjeswereld. Staatsbosbeheer en de Gebruikersgroep Bentwoud nodigen kinderen met volwassenen uit om te ontdekken welke sprookjes er in het bos te vinden zijn. Al struinend over de speciaal uitgezette wandelroute ontdek je de sporen uit de sprookjes.

Wie liep er met zeven mijlslaarzen? Wie zat verstopt achter een rozenhaag? Wie loopt daar in een prinsessenjurk? Weet jij om welk sprookje het gaat? Onderweg zijn er verschillende opdrachten te doen. Aan het eind van de tocht staat er limonade en vertelt de verhalenverteller een prachtig sprookje over het Bentwoud.

Deze tocht is vooral bedoeld voor kinderen begeleid door volwassenen. De tocht kost €2,50 per kind, begeleidende volwassenen zijn gratis. U kunt starten tussen 13:00 uur en 14:00 uur vanaf de Staatsbosbeheer parkeerplaats in het Bentwoud onder de Golfbaan Bentwoud. De tocht duurt ongeveer anderhalf uur en is ongeveer 2,5 km lang.

Programma en aanmelden sprookjestocht
Datum: Zaterdag 20 juni 2014
Start: Starten tussen 13:00 – 14:00 uur
Startplaats: Parkeerplaats in het Bentwoud. Komende vanuit de richting Benthuizen, direct na het HSL-viaduct rechtsaf, of komende vanaf de richting Boskoop vlak voor het viaduct linksaf (richting de Golfbaan Bentwoud). Volg de borden ‘P Bentwoud’ langs de onverharde weg
Kosten: € 2,50 per kind (begeleidende volwassene gratis) inclusief limonade
Aanmelden: Aanmelden en betalen (graag gepast) kan bij de startplaats van de sprookjestocht op de dag zelf
Tip: De route loopt voor een groot deel over een onverhard struinpad en is slecht toegankelijk voor wandelwagens.