Over ons

Het Dorpsoverleg Benthuizen

Rob van Daalhoff

Rob van Daalhoff

Voorzitter
John Jespers

John Jespers

Vice-voorzitter
Carolien Priem

Carolien Priem

Secretaris
Joost van den Bosch

Joost van den Bosch

Penningmeester
Baltus Pijl

Baltus Pijl

2e Penningmeester
Arthur Hoogendijk

Arthur Hoogendijk

Lid

Achtergrond Dorpsoverleg

Ontstaan Dorpsoverleg Benthuizen

   1. Benthuizen is een vitaal dorp met relatief veel grote en kleine ondernemers en een actief maatschappelijk middenveld van verenigingen en stichtingen op cultureel, sportief en kerkelijk terrein. Benthuizen is echter ook een van de kleinste kernen in de nieuw gevormde gemeente na de fusie van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude. Hierdoor bestaat de kans dat het geluid van Benthuizen onvoldoende te horen is bij de gemeenteraad, het College van Burgemeester en Wethouders en hun ambtenaren. Vandaar dat in 2012 een particulier initiatief van inwoners van Benthuizen is ontstaan tot de oprichting van een Dorpsoverleg Benthuizen (eerder bekend als Burgerplatform Benthuizen, BPB). Dit is een vervolg op de Benthuizer Klankbordgroep welke zich in 2011 bezig heeft gehouden met de vraag of het dorp Benthuizen bij de nieuw te vormen gemeente zou moeten behoren of bij de gemeente Zoetermeer.

Uitgangspunten Dorpsoverleg Benthuizen

     • Adviesorgaan: De Stichting Dorpsoverleg Benthuizen wil een orgaan zijn vanuit de Benthuizer gemeenschap dat gevraagd en ongevraagd aandacht kan vragen aangaande de algemene belangen van Benthuizen in de gemeente in de richting van de gemeenteraad, het College van Burgemeester en Wethouders en hun ambtenaren.
     • Politieke neutraliteit: De Stichting Dorpsoverleg Benthuizen is geen politieke partij en is ook niet verbonden aan een politieke partij.
     • Maatschappelijk middenveld: De  Stichting Dorpsoverleg Benthuizen tracht het maatschappelijk middenveld van Benthuizen te vertegenwoordigen. Hieronder worden met name de verenigingen en stichtingen bedoeld.
     • Geen ‘single issue’: De Stichting Dorpsoverleg Benthuizen houdt zich bezig met het behartigen van het algemene belang van Benthuizen.

Draagvlak Dorpsoverleg Benthuizen

Wilt u als Benthuizer stichting of vereniging het Dorpsoverleg Benthuizen ook ondersteunen? Neem dan contact op via info@dorpsoverlegbenthuizen.nl. Het Dorpsoverleg Benthuizen is een erkend overlegpartner van de Gemeente Alphen aan den Rijn. Dat uit zich onder meer in de jaarlijkse bijdrage die het Dorpsoverleg ontvangt voor de bestuurskosten.

Samenwerking gemeente

Het Dorpsoverleg Benthuizen werkt samen met de volgende overheidsfunctionarissen die “Benthuizen” in hun portefeuille hebben:

 • Gebiedsadviseur gemeente: Patrick Dongelmans  PDongelmans@alphenaandenrijn.nl)
 • Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA): Herman Vreeburg
 • Wijkagent Benthuizen: Mart den Boer (0900-8844)

 

 

Website Dorpsoverleg Benthuizen

De website van Dorpsoverleg Benthuizen is ontwikkeld door Goedkoop Product