Fietspad Omleidingsweg

g11-verplicht-fietspadEr zijn – onder meer tijdens de inloopavond op 28 januari – veel vragen ontvangen over het fietspad langs de Omleidingsweg dat bij herinrichting zal verdwijnen. Hieronder wordt door de projectleider van de gemeente een toelichting gegeven.

Wel of geen fietspad?
Het (westelijk) gedeelte van de Omleidingsweg tussen de Albert Schweitzerlaan en Geerweg wordt onderdeel van een 30 km-zone. Hiermee wordt gehoor gegeven aan het besluit van de voormalige gemeente Rijnwoude.
De maximumsnelheid wordt 30 km per uur en de voorrang op kruispunten is niet geregeld door borden of tekens op de weg (de kruisingen zijn dus gelijkwaardig). Omdat de snelheid er relatief laag is kan het verkeer veilig gemengd worden als de hoeveelheid (vracht)verkeer niet te groot is. En dat is hier het geval. Omdat er minder  dan 4.000 motorvoertuigen en 750 fietsers per dag rijden zijn aparte fietspaden niet nodig.
Tussen het westelijk gedeelte van de Omleidingsweg en de Sportlaan komt een nieuw woongebied met totaal 5 aansluitingen van woonstraten op de Omleidingsweg. Het kruisen van een 2 richtingsfietspad met de 5 nieuwe zijwegen is niet verkeersveilig. De ervaring is juist dat op deze kruisingen veel aanrijdingen ontstaan vanwege een onduidelijke voorrangssituatie (zie afbeelding).

Aansluiting Esdoorn op Omleidingsweg Benthuizen
Het fietspad is net nieuw, waarom weghalen?

Tijdens de nieuwbouw van Esdoorn, Plataan, Zilverlinde en Sportlaan is de Omleidingsweg met het naastliggende fietspad zwaar beschadigd en is er noodbestrating aangebracht. Om de situatie weer veilig te maken is destijds besloten om nieuw asfalt aan te brengen. Nieuw asfalt was voor de gemeente de veiligste en goedkoopste oplossing, des te meer omdat de planning van de volledige reconstructie Omleidingsweg nog onzeker was. In de huidige situatie is de Omleidingsweg nog steeds 50 km per uur. We gaan nu afwaarderen naar 30 km uur waardoor het fietspad verdwijnt.

Wat zijn de kenmerken van de inrichting van een 30 km-gebied?
Hieronder ziet u een goed voorbeeld van een 30 km gebied. Door de toepassing van klinkers/streetprint, wegversmallingen en plateaus wordt met een lagere snelheid gereden en wordt beter opgelet. Het aantal verkeersslachtoffers in 30 km-zones is naar verhouding veel lager dan op 50- en 80 km-wegen. Uit onderzoek blijkt dat als de snelheid van een 50 km-weg wordt terug gebracht naar 30 km per uur het aantal letselongevallen met 25% daalt. Om de weggebruikers nog eens extra te attenderen op de maximale snelheid van 30 km per uur plaatsen we twee matrixborden met smileys. Het bord geeft een rode ‘bedroefde’ smiley wanneer iemand te snel rijdt, en een ‘blije’ lachende smiley wanneer iemand onder de limiet blijft. Na een gewenningsperiode van circa zes maanden worden deze borden weer verwijderd.

Voorbeeld 30km zone