Inloopbijeenkomst Omleidingsweg en Geerweg

Op donderdag 28 januari 2016 organiseert de gemeente in Dorpshuis De Tas te Benthuizen een inloopavond voor bewoners en geïnteresseerden over de herinrichting van de Omleidingsweg (na de herinrichting: Bentwoudlaan) en Geerweg. Aanvangstijd wordt later bekend gemaakt (o.a. op deze site).

Populieren rooien aan de zuidkant
De gemeente is na uitgebreid overleg en een vleermuisonderzoek voornemens om de populieren aan zuidkant van de Omleidingsweg te rooien, deze zijn namelijk aan het einde van hun levensduur en kunnen een gevaar vormen voor het verkeer. Om de vliegroute van de vleermuizen niet essentieel te verstoren zal dit wel gefaseerd moeten gebeuren.

Gelet op de ondergrond en passend in het landschap wil men resistente iepen met een omvang van 20/25 cm planten ter vervanging van de bomen die gerooid worden. Deze iepen passen mooi in het landschap en zullen goed kunnen groeien langs de Omleidingsweg. Door de herplant in een keer uit te voeren ontstaat een goede basis voor de nieuwe Bentwoudlaan.

De bomen die aan de noordkant van de Omleidingsweg staan zijn nog redelijk van conditie en zal de gemeente handhaven.