Artikelen door Dorpsoverleg Benthuizen

Ontwikkelingen Dorpstraat en grofvuil

HERSTRUCTURERING DORPSSTRAAT BENTHUIZEN TOCH EERDER.   Eind oktober kwamen ruim 150 dorpsgenoten naar “De Hoeksteen’ voor de bijeenkomst in het kader  van het  ‘Gebiedsgericht Werken’. Deze avond was gezamenlijk georganiseerd door de gemeente en het Dorpsoverleg Benthuizen,   Een van de pijlers waar het Dorpsoverleg over sprak was het opschuiven van de herstructurering van de […]

Reconstructie Dorpstraat

Naar aanleiding van ons verzoek en de gesprekken die wij hebben gehad met de verantwoordelijke wethouders kan het volgende worden vermeld. Er heeft een herprioritering van projecten plaatsgevonden waarbij de Dorpsstraat in Benthuizen naar voren is gehaald ten faveure van het project Christinastraat/Wilhelminastraat. De Dorpsstraat is daarmee gepland voor 2026 en volgt dan op de […]

Nieuw van het Dorpsoverleg

In 2018 is door de gemeente, op verzoek van het Dorpsoverleg Benthuizen het oorspronkelijk deel van de School met de Bijbel als gemeentelijk monument aangewezen. Inmiddels is een verzoek gedaan om het daarbij behorende schiltje  voor aan de gevel aangevraaagd.   Aan de gemeente zijn de volgende vragen gesteld:   Hoe staat het met het […]

School met de Bijbel

Wij hebben aan de gemeente een vraag gesteld over de School met de Bijbel.   Dorpsoverleg: “Op de informatieavond van de Arnoldus van Os  waren een paar leden van het Dorpsoverleg aanwezig en die hebben de andere leden  goed geïnformeerd. Wij begrijpen dat de prioriteit nu ligt bij de AvO. Wij hopen echter wel dat, […]

School met de Bijbel

Zoals u bekend zijn wij voornemens de herontwikkeling van de locatie School met de Bijbel op basis van een aanbestedingsprocedure aan een marktpartij te gunnen onder de voorwaarden dat er een voorziening wordt gerealiseerd, die zich toelegt op het bieden van ‘wonen met zorg’. In de afgelopen periode hebben diverse interne besprekingen plaatsgevonden om het […]

Mail aan de gemeente over de School met de Bijbel

Het is al een tijd stil rond de ontwikkelingen voor de school met de Bijbel. Het laatste wat wij van Hans Paque hoorden was, dat er een concept lag waarbij onze wens (zorg/seniorenwoningen) in een document stond beschreven.   Nu de Bredeschool in Bentwijck aardig vorm begint te krijgen, willen wij voorkomen dat de oude […]

Antwoord van de gemeente over groenonderhoud

De gemeente heeft antwoord gestuurd naar het dorpsoverleg over het onderwerp groenonderhoud van de trottoirs in Benthuizen.   Na aanleiding van de in de eerder gemailde vragen ben ik zojuist even gaan kijken om te kunnen constateren wat er allemaal aan de hand is, en of de gestelde vragen terecht zijn ten aanleiding van de […]

Groenonderhoud

Afgelopen week hebben wij de gemeente gemaild over het groen onderhoud in het dorp. Onderstaand bericht is naar de gemeente gestuurd. In het dorp wordt momenteel terecht geklaagd over het vele onkruid op de trottoirs en langs de randen van het wegdek in diverse straten. Wij weten dat er nieuw beleid wordt geformuleerd voor het […]