Artikelen door Dorpsoverleg Benthuizen

Nieuwbouw openbare school e.o.

In de Dorpsvisie van het Dorpsoverleg staan de wensen beschreven die een vertaling zijn van de destijds gehouden Dorpsenquête. Daarin staat onder andere dat er een grote behoefte is aan (betaalbare) starters- en seniorenwoningen. Op de plek die vrijkomt na sloop van de openbare school, komen in totaal 29 woningen in een parkachtige omgeving met een […]

Mobiele Milieustraat geopend

Vanochtend is door wethouder Breeuwsma, gezamenlijk met de voorzitter van het Dorpsoverleg Benthuizen Rob van Daalhoff, de mobiele milieustraat officieel geopend. Het betreft een pilot van één jaar en staat iedere tweede vrijdag van de maand, van 9.00 tot 15.30 uur op de parkeerplaats naast de kerk “De Hoeksteen” Dit is het eerste resultaat van […]

School met de Bijbel in zijn geheel “Gemeentelijk Monument”

De “School met de Bijbel” is begin 2018 aangewezen als gemeentelijk monument.  Het betrof toen het centrale hal gedeelte. Nu, in 2024, is de gehele school “Gemeentelijk Monument” geworden. Op verzoek van het Dorpsoverleg zal het gebouw ‘getransformeerd’ gaan worden ten behoeve van zorg- en/of seniorenwoningen. De aanbesteding zal naar verwachting nog dit jaar plaatsvinden. […]

Mobiele Milieustraat aan de Dr. Albert Schweitzerlaan

In week 10 ontvangt iedere inwoner van Benthuizen een informatiebrief betreffende de Mobiele Milieustraat op het parkeerterrein naast de kerk “De Hoeksteen” Het betreft een pilot gedurende één jaar en is gratis voor de inwoners van Benthuizen. De eerste dag dat de Mobiele Milieustraat van start gaat is vrijdag 10 mei. (elke tweede vrijdag van […]

Verkeersaanpassingen Benthuizen

Op verzoek van het Dorpsoverleg zullen binnen Benthuizen de volgende verkeersaanpassingen plaatsvinden: Slootweg-Geerweg, kleine verkeersaanpassing, aanbrengen van fietsstroken, snelheidsverlaging naar 30km/u. Uitvoering 2024. Zegwaartseweg-Bentwoudlaan, klein verkeersonderzoek naar de verkeersstromen i.v.m. meldingen sluipverkeer.  Uitvoering medio 2024. Reconstructie Dorpsstraat, incl. oversteek nabij de molen). Uitvoering 2026 Heerewegh aansluiting Bentlanden, verbeteren van de aansluiting Heerewegh met De Werven/De […]

Bijeenkomst “Gebiedsgericht werken”

In het najaar van 2023 kwamen ruim 150 dorpsgenoten naar “De Hoeksteen’ voor de bijeenkomst in het kader van het  ‘Gebiedsgericht Werken’ door de Gemeente Alphen aan den Rijn. Deze avond was gezamenlijk georganiseerd door de gemeente en het Dorpsoverleg Benthuizen. Eén van de pijlers waar het Dorpsoverleg over sprak was het opschuiven van de […]

Reconstructie Dorpsstraat

Naar aanleiding van ons verzoek en de gesprekken die wij hebben gehad met de verantwoordelijke wethouders kan het volgende worden vermeld: Er heeft een her prioritering van projecten plaatsgevonden waarbij de “Reconstructie Dorpsstraat” naar voren is gehaald ten faveure van het project Christinastraat/Wilhelminastraat. De Dorpsstraat staat daarmee gepland voor 2026 en volgt dan op de […]