Uitbreiding winkelcentrum aanstaande

Na de nodige vertragingen heeft de gemeente Alphen aan den Rijn een wijzigingsbesluit genomen die de uitbreiding van het winkelcentrum ‘De Korf’ mogelijk maakt.

Het Dorpsoverleg Benthuizen heeft op 5 september jl. nog per brief haar zorgen over de trage besluitvorming kenbaar gemaakt richting het College van Burgemeester en Wethouders. Het Dorpsoverleg is dan ook zeer verheugd dat de uitbreiding van het winkelcentrum nu aanstaande is. De renovatie van het winkelcentrum verbetert de mogelijkheid voor onze winkeliers om te ondernemen en vergroot daarmee de leefbaarheid van het dorp.