“Buurt Bestuurt” bijeen

Op donderdagavond 4 september was de eerste bijeenkomst van Buurt Bestuurt Benthuizen. De inwoners die zich op 21 mei tijdens de Burgercontactavond hadden opgegeven gingen in gesprek met de wijkagent, een van de gebiedsadviseurs, een ambtenaar voor de buurtpreventie en een vertegenwoordiger van het Dorpsoverleg in het vernieuwde Dorpshuis De Tas.

Het vertrekpunt was de top 3 aan meest voorkomende ergernissen/zorgpunten in het dorp:
1. Onderhoud groen- en zwerfvuil.
3. Weginrichting (drempels, bebording en snelheid).
3. Inbraakpreventie en voorlichting.

Tijdens het eerste deel van de avond zijn afspraken gemaakt over de invulling van Buurt Bestuurt. Het tweede deel van de avond is er over de top 3 gediscussieerd. Concreet zijn hierover de volgende afspraken gemaakt:
– Iedere deelnemer levert binnen 14 dagen per punt informatie aan wat de knelpunten inhouden en komt met voorbeelden/situaties.
– Deze worden geïnventariseerd en gepositioneerd op een route.
– Aan de hand van deze route is er op 9 oktober 2014 om 13.00 uur een schouw gepland waarna de problemen binnen de gemeente/politie worden uitgezet.

Naast de top 3 zijn er uiteraard ook nog andere zaken die leven in het dorp. Er is voor gekozen om met de top 3 te starten en in de toekomst andere zaken op te pakken.