Bezoek B&W aan Benthuizen

Vrijdag 14 maart 2014 heeft het voltallige College van Burgemeester en Wethouders de kernen in de voormalige gemeente Rijnwoude bezocht.

Benthuizen had de eer als eerste kern door het College te worden bezocht, waarbij het Dorpsoverleg Benthuizen als gastheer optrad.
Na ontvangst met koffie en Benthuizer molencake in de Oudheidkamer ‘De Negen Turven’ ging het College, samen met een aantal (steun)raadsleden, de gemeentesecretaris, een fotograaf, twee communicatieadviseurs en de beide gebiedsadviseurs onder leiding van het Dorpsoverleg per fiets door het dorp. Vanwege de mist tijdens het bezoek heeft men helaas niet kunnen genieten van het mooie uitzicht vanaf de Dijk, maar men heeft verder wel een goede indruk kunnen krijgen van Benthuizen. Ook waren er diverse spontane ontmoetingen met inwoners van het dorp.

Tijdens het bezoek is gewezen op zaken als leefbaarheid (van jeugdactiviteiten om hangoverlast te voorkomen tot medische zorg als bloedprikken in het eigen dorp), verkeersveiligheid, het belang van een vitaal winkelbestand, de landelijke ligging en de zorgen om de groene omgeving (waaronder het grote aantal bomen dat de laatste tijd is gekapt). Ook werd aandacht gevraagd voor de herinrichting van de Omleidingsweg waarbij niet alleen verkeersveiligheid met goede overgangen naar het Bentwoud van belang is, maar ook een aantrekkelijke aanleg met beplanting tot een echte Bentwoudlaan. Hierbij is ook gevraagd om een concrete datum vast te stellen dat dit alles gerealiseerd moet zijn.

Rob van Daalhoff, voorzitter van het Dorpsoverleg, gaf aan trots te zijn op zaken als het Dorpsgezicht, de landelijke ligging en het grote aantal verenigingen en stichtingen met al die vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. Verder sprak hij zijn waardering uit voor de goede relatie die de afgelopen periode al is opgebouwd met de gemeente (met name de beide gebiedsadviseurs en de wijkagent), de informatievoorziening op de website van de gemeente en het klein onderhoud/buurtbeheer. Ook het belang van de Rijnwoude Koerier voor de lokale informatievoorziening werd door Van Daalhoff benoemd.

Na de fietstocht en een kort bezoek aan korenmolen ‘De Haas’ en het snoepwinkeltje ‘De Winkel van Sinkel’, waarbij de gasten een zakje echte Benthuizer Turfjes ontvingen, werd het College uitgezwaaid. Het Dorpsoverleg Benthuizen kijkt terug op een positieve kennismaking en hoopt (een deel van) het College ook weer te ontvangen tijdens de bewonerscontactavond later dit jaar.