Project ‘Snippergroen’ in Benthuizen

Het project ‘Snippergroen’ is in mei 2014 in Benthuizen van start gegaan. De bewoners zijn door middel van een bewonersavond hierover geïnformeerd. De gemeente heeft grond die door bewoners wordt gebruikt te koop aangeboden. De mensen die het betreft hebben daarover een brief ontvangen. Als zij geen interesse hebben in aankoop, vraagt de gemeente hen om de grond te ontruimen. Het kan ook zijn dat bewoners kunnen aantonen dat zij de grond in ieder geval meer dan twintig jaar in gebruik hebben. Dat bewijsmateriaal moet aan bepaalde eisen voldoen. In een aantal gevallen kan dit zg. beroep op verjaring worden erkend.

Het project heeft hier en daar wat losgemaakt onder de bewoners. In die gevallen heeft de gemeente geprobeerd zo goed mogelijk uitleg te geven en onduidelijkheid weg te nemen. Soms zijn de medewerkers van de gemeente meerdere keren bij de bewoners langs geweest. Het is goed om te merken dat dit ‘maatwerk’ op prijs werd gesteld en dat de onduidelijkheid en de onrust daarmee is verdwenen.

De gemeente hoopt verderop in dit jaar de meeste dossiers in Benthuizen te kunnen afronden. Dan kunnen we terugkijken op een goede fase in dit snippergroenproject.

 Afdeling Beheer gemeente Alphen aan den Rijn