Speelplekken Benthuizen

Benthuizen kent op dit moment ongeveer 16 plekken waar speeltoestellen staan. Omdat we sinds januari 2014 één gemeente zijn wordt voor alle speelplekken in de gemeente een nieuw speelruimteplan gemaakt. In dit plan staat beschreven wat het onderhoudsniveau van de speelruimtes moet zijn en wordt op hoofdlijnen omschreven welke omvang en de inrichting van de speelplekken per gebied wenselijk is.

Tot nu toe zijn alle speelplekken in hele gemeente in kaart gebracht en is hierop een kwaliteitsmeting uitgevoerd. Al deze gegevens zijn inmiddels verwerkt in een digitaal beheersysteem. Hierdoor hebben we in beeld waar onderhoud nodig is en welke speelplekken voldoen aan de veiligheidseisen. Op dit moment wordt het onderhoud van huidige speelplekken gewoon uitgevoerd. Ook worden alle speeltoestellen jaarlijks vier keer geïnspecteerd.

De verwachting is dat het nieuwe speelruimteplan rond de zomerperiode af zal zijn. Het plan zal dan door het college worden vastgesteld. Na de besluitvorming worden de hoofdlijnen uit het plan verder uitgewerkt. Na deze uitwerking kan opgemaakt worden wat dit gaat betekenen voor de speelplekken in Benthuizen.

Het Dorpsoverleg nodigt de inwoners van Benthuizen dan ook uit om in het najaar van 2015 samen met de gemeente na te denken over de inrichting van de speelruimtes in Benthuizen die in aanmerking komen voor vervanging / herinrichting.

U kunt zich opgeven via info@dorpsoverlegbenthuizen.nl.
Na de zomervakantie ontvangt u hierover een uitnodiging.