Inventarisatie speelplekken in Benthuizen: 20 stuks

Speelplaats Wilhelminastraat

Speelplaats Wilhelminastraat

Dinsdag 12 juli is vanuit het Dorpsoverleg Benthuizen een rondgang gemaakt langs een groot deel van de speelplekken in Benthuizen. Gebiedsadviseur Marco de Goede en de portefeuillehouder speelplekken Vincent Verbeek gaven toelichting op het beleid en keken naar de goede en zwakke punten van de speelplekken. Ook werd her en der met omwonenden en gebruikertjes van de speelplekken gesproken.

Drie betonnen 'poefen' vormen formeel al een speelplek

Drie betonnen ‘poefen’ vormen formeel al een speelplek

Benthuizen kent wel 20 speelplekken. Sommige zijn heel sober en bestaan uit slechts drie betonnen poefen. Andere zijn heel uitgebreid zoals bij de voetbalkooi en de Sportlaan. In de Christinastraat liggen bijvoorbeeld drie speelplekken verspreid op korte afstand van elkaar, gekeken wordt of deze samengevoegd kunnen worden. Prioriteit ligt nu echter bij de speelplaats op het Polderplein (achter de begraafplaats).

Marco de Goede en Vincent Verbeek op de speelplaats Beelaertspark

Marco de Goede en Vincent Verbeek op de speelplaats Beelaertspark

Vanuit het Dorpsoverleg is het belang van goede bankjes aangegeven, zodat je als (groot)ouder of begeleider ook even kunt zitten en tegelijk toezicht kunt houden. Een voorbeeld waar het bankje verkeerd staat is de speelplek in het Beelaertspark. Hierbij zit men naar het water toe en is er geen zicht op de speeltoestellen. Gekeken wordt of een van bankjes kan worden verplaatst of dat er een bijgeplaatst kan worden. Ook is gekeken of er bankjes geplaatst kunnen worden op toeristische routes, zowel voor toeristen als voor de eigen bewoners die een ommetje maken.

Rubberen tegels gaan op den duur wijken

Rubberen tegels gaan op den duur wijken

Vanuit de gemeente zou men graag samen met de bewoners in overleg gaan over de (her)inrichting van speelplekken. Bijvoorbeeld in een ‘werkatelier’.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door hun contactgegevens te mailen naar info@dorpsoverlegbenthuizen.nl.