Speelruimteplan 2020-2024

Op 6 februari jl. is in de raadscommissie van de gemeente het concept ‘Speelruimteplan 2020-2024’ besproken.

Uit een inventarisatie van de gemeente blijkt dat er veel meer speelplekken in Alphen zijn dan gedacht. Er blijken er 311 te zijn waarvan er 28 zullen verdwijnen.
Een grote vervangingsopgave is op korte termijn noodzakelijk om de basis op orde te krijgen, circa 30% van onze speeltoestellen (circa 460 stuks) is namelijk ouder dan de technische levensduur van 15 jaar.
Er is nu eenmalig een bedrag van bijna 1,7 miljoen euro nodig om alle Alphense speelplekken up-to-date te brengen. Daarna kost het jaarlijks 430.000 euro om ze ook op een goed niveau te houden. Alle speelplaatsen worden voor dit geld in orde gemaakt en daarbij ook meteen duurzaam ingericht.

Voor Benthuizen betekent dit het volgende:

Vijf plekken zullen er verdwijnen waaronder de plekken aan de Christinastraat (zal in 2020 verdwijnen) en de Boomgaard (zal in 2022 verdwijnen).   Twee speelplekken aan het Beelaertspark en de Rotterdambaan worden in 2021 en 2022 heringericht.
De overige aanwezig plekken blijven bestaan en worden onderhouden. Het komt er ook op neer dat men van speelplekken voor de deur naar speelplekken om de hoek wil en meer centrale buurtplekken.
Dat kan dus betekenen dat de kinderen in een aantal gevallen iets verder weg moeten ( wel voor leeftijdsgroep t/m 9 jaar op een afstand van minimaal 5 minuten).

Bij alle beoogde vervangingen zoals beschreven in het ‘Speelruimteplan 2020-2024’ (concept speelruimteplan 2020-2024) zullen de direct omwonenden worden betrokken. Via diverse kanalen worden omwonenden gehoord en krijgen ze een stem over de inrichting.

Dit voorstel zal op 20 februari 2020 in de raad van de Alphen a/d Rijn worden besproken.