Verslag Burgercontactavond voor jong en oud

Donderdag 28 mei was er weer een Burgercontactavond, ditmaal in dorpshuis ‘De Tas’  in Benthuizen. De avond werd geopend door Rob van Daalhoff, voorzitter van het Dorpsoverleg. Hierna nam Wijnand Goudzwaard de presentatie van de avond over.

Tom in de Buurt
Als eerste was er een presentatie van John Dibbets over ‘Tom in de buurt’: Talent, Ontmoeting en Meedoen. Het werkveld is erg breed en varieert van ondersteuning van chronisch zieken en mantelzorgers tot sociale ondersteuning, bijvoorbeeld bij psychische of  gezinsproblemen. Ook is iedere eerste donderdag van de maand tussen 9:00 en 11:00 uur een ‘formulierenservice’ in het kantoor van Habeko in Hazerswoude-Dorp. Er zijn – in ieder geval op dit moment – geen kosten verbonden aan Tom in de Buurt.

Woonontwikkelingen
Vervolgens gaf Martin Bogerd van woningbouwvereniging Habeko een presentatie over de woonontwikkelingen in Benthuizen. Uit onderzoek bleek dat de ouderen een duidelijke voorkeur hebben voor koopwoningen. Ook is er behoefte aan een woongroep voor ouderen. Verder is in Benthuizen de mantelzorg sterk ontwikkeld, maar deze staat wel onder druk. Uit de zaal kwam de vraag of er een buurthuiskamer mogelijk was. Hierop waren diverse positieve reacties van aanwezige organisaties.

Speelplekken
Gebiedsadviseur Marco de Goede van de gemeente gaf een toelichting op het beheer van de openbare ruimte, met in het bijzonder de speelplekken in Benthuizen. Er zijn er circa 16 in Benthuizen, waarvan een aantal aan renovatie toe zijn. Vanuit het Dorpsoverleg is er een voorstel geweest om een werkgroep met betrokken inwoners te starten zodat er beter rekening kan worden gehouden met de wensen vanuit het dorp. De gemeente ondersteunt dit initiatief. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden via info@DorpsoverlegBenthuizen.nl. Vanuit de zaal werd aandacht gevraagd voor het risico op hangplekken.

Jongerenwerk
Jacqueline van Veen van Jeurd- en Jongerenwerk Midden-Holland sprak over het jongerenwerk in Benthuizen. Zij zien zichzelf als de ‘Opvoeders in de vrije tijd’ van de jongeren. Meestal gaat het opgroeien van jongeren goed, maar soms is een steuntje in de rug en (bij)sturen op gedrag nodig. Men richt zich op talentontwikkeling, recreatie en tegengaan van overlast. De jongerenwerkers spreken jongeren actief aan op het gedrag, hierin werkt men samen met bijvoorbeeld de wijkagent. Het jongerenwerk zoekt ook vrijwilligers die zin hebben om af en toe een dagdeel met jongeren te werken.

Rol Dorpsoverleg
Afsluitend gaf Wijnand nog een korte toelichting over de rol van het Dorpsoverleg. Vanuit de zaal kwam onder meer een vraag over de bewonersadviesraden en de rol van de verschillende dorpsoverleggen. Ook kwam een vraag over het informeren van mensen zonder internet. Er wordt gekeken hoe deze doelgroep aanvullend geïnformeerd kan worden. De inwoners kunnen ook de verschillende leden van het dorpsoverleg aanspreken in het dorp. 

Informatiemarkt
Na afloop was er nog een drankje voor de circa 40 aanwezigen en kon men terecht op de informatiemarkt van Allcura, Woningbouwvereniging Habeko, SWOB, Diakonos, het jongerenwerk en Buurtpreventie. Ook kon men in gesprek met de verschillende sprekers, de leden van het Dorpsoverleg en de wijkagent.