Speelruimteplan 2020-2024

Naar aanleiding van het Speelruimteplan 2020-2024 heeft het dorpsoverleg op 13 februari 2020 onderstaande mail gestuurd naar alle raadsfracties.

Geachte fractieleden,
In de bijlage (artikel Groene Hart Koerier speeltuin Christinastraat) heb ik een artikel gevoegd van de Groene Hartkoerier.
Een vertegenwoordiger van het Dorpsoverleg heeft destijds met de gemeente en enkele bewoners uit het dorp overleg gehad over speeltuinvoorzieningen. Dit als voorbereiding op de nota Speelruimteplan 20-24. Dit overleg is vervolgens om onduidelijke redenen niet voorgezet. Op enkele malen aandringen van onze vertegenwoordiger om dit overleg weer te herstarten is vervolgens geen reactie gekomen.
Helaas is de agenda van de Raadscommissie waarop dit onderwerp stond door omstandigheden ons ontgaan, waarvoor excuses.
Nu wordt uw fractie straks (20 februari) geconfronteerd met een voorstel waarbij onder andere in ons dorp enkele speeltuinvoorzieningen gaan verdwijnen. Hoewel beweerd wordt dat er overleg is geweest met de bewoners is het tegendeel waar. De communicatie hierover is ronduit slecht geweest. Hoewel het college burgerparticipatie hoog in haar vaandel heeft, is dit een voorbeeld van hoe het niet moet.
Graag zouden wij als dorpsoverleg willen verzoeken hier tijdens de raadsvergadering vragen over te stellen.
Met vriendelijke groet
Namens het Dorpsoverleg Benthuizen
Rob van Daalhoff