SCP-rapport ‘Dichtbij huis’

De overheid laat steeds meer taken in de lokale omgeving over aan burgers. Maar door mobiliteit en communicatiemiddelen is deze lokale omgeving een steeds kleiner onderdeel van hun leven gaan vormen. Het is dan ook de vraag in hoeverre hedendaagse Nederlanders wel betrokken zijn bij hun buurt of dorp en zij zich aangesproken voelen door de nieuwe verantwoordelijkheden die hen dichtbij huis worden toegedicht.

Onderzoeker Lotte Vermeij onderzocht voor het rapport ‘Dichtbij huis. Lokale binding en inzet van dorpsbewoners’ ruim zevenduizend bewoners van kleine dorpen met minder dan drieduizend inwoners. Hoewel Benthuizen met ruim drieënhalf duizend inwoners iets groter is, is het zeker ook voor de burgers van en betrokkenen bij Benthuizen de moeite waard.

De studie onderzoekt de verschillende manieren waarop dorpsbewoners met hun dorp verbonden zijn en gaat tevens in op het belang van deze lokale binding voor de inzet van bewoners voor lokale doelen. Ook wordt de vraag beantwoord in hoeverre dorpen van elkaar verschillen in de mate waarin bewoners zich inzetten voor hun omgeving. Naarmate bewoners meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun lokale omgeving is de kwaliteit van deze omgeving ook steeds meer van bewoners afhankelijk. Verschillen tussen dorpen in bewonersinzet kunnen daarom bestaande ruimtelijke ongelijkheden versterken.

Vermeij, L, Dichtbij huis, Lokale binding en inzet dorpsbewoners, SCP, 2015, 145p