Dorpsoverleggen vragen aandacht voor Uitvoeringsplan Sociaal Domein

Mede op basis van onrust onder de verenigingen en stichtingen in hun dorpen vragen de Dorpsoverleggen van Koudekerk aan den Rijn, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen in een open brief aan het College van Burgemeester en Wethouders aandacht voor het Uitvoeringsplan Sociaal Domein. Met name de communicatie hierover naar de betrokkenen kan veel beter.