Steunfonds voor non-profit organisaties

Er komt een gemeentelijk steunfonds van € 2,5 miljoen voor non-profit organisaties op het gebied van sport, cultuur en recreatie en sociaal maatschappelijke organisaties. Organisaties die afhankelijk zijn van subsidie of ondersteuning van de gemeente en als gevolg van de Coronacrisis inkomsten zien wegvallen, kunnen een beroep op dit steunfonds doen.

Non-profit organisaties lopen financiële schade op door de Coronacrisis, onder andere door het wegvallen van barinkomsten, kaartverkoop of sponsoring uit evenementen. Het gemeentebestuur wil voorkomen dat acute financiële problemen tot faillissement of beëindiging van activiteiten leiden.
Wethouder Kees van Velzen: ‘Deze ongewenste ontwikkeling wil het gemeentebestuur tegengaan en de organisaties helpen met een directe financiële tegemoetkoming in de vorm van subsidie. Dit is maatwerk om te zorgen dat de organisaties na de crisis hun maatschappelijke taken weer kunnen hervatten.’

Formeel neemt de gemeenteraad in april een besluit over het steunfonds. Omdat de nood bij sommige organisaties hoog is, gaat de regeling nu al in. De regeling is van tijdelijke aard, bedoeld voor de aanpak van acute problemen tot en met juni 2020. Organisaties komen alleen hiervoor in aanmerking als door hen maatregelen zijn genomen om de kosten te minimaliseren en zij inzicht geven in de actuele financiële boekhouding.

Meer informatie is vanaf maandag 6 april 2020 te lezen op www.alphenaandenrijn.nl/steunfonds