Vragen van het Dorpsoverleg aan de Gemeente

In 2018 is op verzoek van het Dorpsoverleg, het oorspronkelijk deel van de School met de Bijbel als gemeentelijk monument aangewezen. Inmiddels is er een verzoek gedaan om het daarbij behorende “monumentenbordje” op de gevel te plaatsen.

Verder is er een vraag aan de Gemeente gesteld om de reconstructie van de Dorpsstraat eerder aan te pakken dan momenteel gepland (2028)

Hoe staat  het met de voortgang van de verdere onderwerpen die tijdens de bewonersavond over het ‘Gebiedsgericht werken’ zijn besproken ?  (Grofvuil en Dorpshuis de Tas)

Er is een rondgang door het dorp geweest met de verkeersdeskundige van de Gemeente betreffende enkele verkeerssituaties  (onduidelijke/onveilige). Hoe staat het met de aanpak hiervan ?

Verder is gevraagd wat momenteel de stand van zaken is van de geplande nieuwbouwplannen (de Pastorie, 2x Dorpsstraat, Arnoldus van Os, e.d.)