Reconstructie Dorpsstraat

Naar aanleiding van ons verzoek en de gesprekken die wij hebben gehad met de verantwoordelijke wethouders kan het volgende worden vermeld: Er heeft een her prioritering van projecten plaatsgevonden waarbij de “Reconstructie Dorpsstraat” naar voren is gehaald ten faveure van het project Christinastraat/Wilhelminastraat. De Dorpsstraat staat daarmee gepland voor 2026 en volgt dan op de reconstructie van de Oranjebuurt-West (Prins Clausstraat/Prins Bernhardstraat) die voor 2025 staat gepland.