Het dorpsoverleg heeft de volgende vragen aan de Gemeente Alphen aan den Rijn gesteld

Bouwplannen en publicaties:

De publicaties voor bouwplannen laten regelmatig te wensen over. Kortom vooral de locaties zijn niet duidelijk.

De Dijk

Wat gaat hier gebouwd worden en waar aan de Dijk (de publicatie in de Gouwe Koerier is hier erg onduidelijk over)

Hoe wordt dit planologisch geregeld?  Er ligt namelijk een bebouwingsverbod zgn. rode contour en er geldt een Beheersverordening.  Kortom een bouwverbod.

Graag een toelichting en een situatietekening en tekening van het bouwplan

Dorpsstraat De Korf II

Ook hier was naar onze mening de publicatie niet duidelijk omdat wij dachten dat het de Albert Schweitzerlaan was (achter de Pastorie)

Graag ook tekeningen van dit plan incl. hoogte.

Dorpsstraat (Plan Leen Groen)

In de publicatie werd gesproken over Ringvaart, maar dit plan ligt volgens ons meer aan de Dorpsstraat.

Wat gaat hier gebouwd worden? Graag tekeningen incl. hoogte.

Wij willen de gemeente erop wijzen dat de onduidelijkheid van publicaties de bewoners op het verkeerde been kan zetten.

 

HERSTRUCTURERING DORPSSTRAAT

Volgens onze gegevens gaat de herstructurering na diverse malen verschoven te zijn, in 2024 plaatsvinden.

Wij willen graag in overleg met de betrokken ambtenaar/ambtenaren om in een vroegtijdig stadium betrokken te zijn.

GROEN

Tijdens een van de laatste overleggen m.b.t. Gebiedstafels e.d. hebben wij met de betrokken ambtenaren gesproken die over de Groenvoorzieningen gaan en de indeling van de categorieën. Wij hebben daarbij gevraagd een soort folder te maken om deze te kunnen publiceren op onze site, omdat het niet duidelijk is voor de bewoners hoe de gemeente met groen omgaat.

.

.