“Buurt Bestuurt” in Benthuizen

Op 20 februari 2014 heeft het Dorpsoverleg Benthuizen gesproken met de politie en de gemeente over het project ‘Buurt Bestuurt’ en afgesproken hierin te participeren.

Met Buurt Bestuurt bepaalt u als bewoner samen met professionals een Top-3 van de veiligheidsproblemen in het dorp die als eerste moeten worden aangepakt. De professionals geven vervolgens aan hoe die problemen worden aangepakt. En ook de bewoners geven daarbij aan wat zij kunnen bijdragen aan de aanpak van de problemen.

Tijdens de eerstvolgende bewonerscontactavond (vermoedelijk op woensdag 21 mei),  zal het project Buurt Bestuurt één van de thema’s zijn en kunt u als bewoner hierover meepraten.