Ontwikkelingen Dorpstraat en grofvuil

HERSTRUCTURERING DORPSSTRAAT BENTHUIZEN TOCH EERDER.

 

Eind oktober kwamen ruim 150 dorpsgenoten naar “De Hoeksteen’ voor de bijeenkomst in het kader  van het  ‘Gebiedsgericht Werken’.

Deze avond was gezamenlijk georganiseerd door de gemeente en het Dorpsoverleg Benthuizen,

 

Een van de pijlers waar het Dorpsoverleg over sprak was het opschuiven van de herstructurering van de Dorpsstraat naar 2028. Door het dorpsoverleg werd deze avond duidelijk gemaakt dat zij dit onacceptabel vond en kreeg hierover veel bijval door de aanwezigen.

 

Deze avond en de diverse overleggen met de betrokken wethouders hebben geleid tot een positief resultaat. De  herstructurering zal nu plaatsvinden in  2026.

 

 

OPHALEN GROFVUIL IN BENTHUIZEN

 

Naar aanleiding  van de bewonersavond in het kader van het Gebiedsgericht Werken kwam een van de aanwezigen met het voorstel of het mogelijk is dat in Benthuizen het grofvuil kan worden opgehaald. Dit werd door de aanwezigen van harte ondersteund. Het Dorpsoverleg heeft zich verder ingezet richting de wethouder zodat dit gestalte zou krijgen.

 

Op dinsdag 23 januari is het college akkoord gegaan met de pilot mobiele milieu straat voor grof afval in Benthuizen.

 

Een jaar lang 1 keer per maand komt de mobiele milieu straat op een nog nader te bepalen locatie.

 

Na dat jaar beslist de gemeente of we dit kan worden voortgezet of niet danwel uitbreiden naar andere kernen. Naast de financiële gevolgen weegt de  gemeente dan ook het succes mee, dat er vooral kwalitatief opgehaald wordt ( bij de bemensing van cyclus, bij de  bezoekende inwoners en het dorpsoverleg.

Exacte planning en startdatum volgt nog.

3 antwoorden
 1. Ruth
  Ruth zegt:

  De berichtgeving is hoopvol, op 23 januari goedgekeurd.
  Waar wachten we nu op?
  Als het lang gaat duren stapel ik op en als iedereen dat doet zal de eerste keer de eenheid wellicht te klein zijn.
  Is het een idee om de eerste keer met veel publiciteit kenbaar te maken en inspelen op mogelijk extra aanbod?

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *