Oudste lid van het “Dorpsoverleg Benthuizen” overleden

Na een slopende ziekte is ons oudste lid van het Dorpsoverleg Benthuizen ‘Ap de Ruiter’ overleden.
Op het moment dat medio 2013 het Dorpsoverleg Benthuizen werd opgericht, was Ap van de partij.
Met Ap hebben wij al die jaren fijn samengewerkt. Ap als rustigste van ons, zagen wij als de ‘denker’. Tijdens discussies kwam Ap regelmatig op zijn manier met een oplossing voor het probleem. Ook zijn droge humor zorgde vaak voor een gulle lach..

Ap was een bijzonder persoon die wij zeker zullen missen. Wij wensen zijn vrouw Hannie en verdere familie de komende tijd alle sterkte toe.

Namens het Dorpsoverleg Benthuizen

Rob van Daalhoff

(voorzitter)