Verkeersaanpassingen Benthuizen

Op verzoek van het Dorpsoverleg zullen binnen Benthuizen de volgende verkeersaanpassingen plaatsvinden:

 

 

Slootweg-Geerweg,

kleine verkeersaanpassing aanbrengen van fietsstroken en snelheidsverlaging naar 30km/u. Uitvoering 2024.

 

Zegwaartseweg-Bentwoudlaan,

klein verkeersonderzoek naar de verkeersstromen ivm meldingen sluipverkeer in samenwerking/afstemming Zoetermeer, Uitvoering medio 2024.

 

Verkeersproject Dorpsstraat,

Wordt uitgevoerd door POR,(ook aandacht voor oversteek molen) Uitvoering 2026

 

Heerewegh aansluiting Bentlanden

, Verbeteren van de aansluiting en oversteekbaarheid van de Heerewegh, Uitvoering 2024 of gekoppeld aan project Dorpsstraat (2026).