Verkeersaanpassingen Benthuizen

Op verzoek van het Dorpsoverleg zullen binnen Benthuizen de volgende verkeersaanpassingen plaatsvinden:

Slootweg-Geerweg, kleine verkeersaanpassing, aanbrengen van fietsstroken, snelheidsverlaging naar 30km/u. Uitvoering 2024.

Zegwaartseweg-Bentwoudlaan, klein verkeersonderzoek naar de verkeersstromen i.v.m. meldingen sluipverkeer.  Uitvoering medio 2024.

Reconstructie Dorpsstraat, incl. oversteek nabij de molen). Uitvoering 2026

Heerewegh aansluiting Bentlanden, verbeteren van de aansluiting Heerewegh met De Werven/De Bentlanden. Uitvoering 2024 of gekoppeld aan project Reconstructie Dorpsstraat (2026).