Jop Benthuizen informatie brief omwonenden

In de gemeentelijke brief van 27 mei 2021 over de jongerenontmoetingsplek in Benthuizen staat abusievelijk, dat het Dorpsoverleg Benthuizen met de jongeren hebben gesproken. Dit is niet het geval geweest. Wel is gesproken met de jongerenwerker en daarbij hebben wij aangegeven begrip te hebben voor hun wensen. Wij hebben uitdrukkelijk gesteld dat, zodra een locatie is gevonden het een zaak is van omwonenden om zich hierover uit te spreken en niet het Dorpsoverleg.
.
Namens het Dorpsoverleg Benthuizen
Rob van Daalhof