Reconstructie Regionale Energie Strategie (RES)

Directe aanleiding voor een gezamenlijke brief van de Dorpsoverleggen is de ontwikkeling rondom de RES 1.0 en de bevindingen van onderzoeksjournalist B. Vermond, die 21-5-2021 publiek zijn geworden. Hij geeft ons een ontluisterend inkijkje hoe er op ambtelijk niveau wordt gedacht en gehandeld met betrekking tot onze Dorpsoverleggen. Er (b)lijkt geen enkele sprake van “de samenleving als opdrachtgever” maar daarentegen wél van manipulatief handelen en uitspelen van inwoners in het kader van persoonlijke dan wel politieke ambities.

Zie hier:   Brief aan de Gemeenteraad

Zie hier de reactie van B. Vermond:  Bevindingen journalist B. Vermond