Burgercontactavond Benthuizen april 2014

Op woensdag 21 mei 2014 organiseert het Dorpsoverleg Benthuizen in samenwerking met de politie en de gemeente een burgercontactavond.

De burgercontactavond is een voortzetting van de kerncontactavonden die de gemeente Rijnwoude destijds organiseerde. Tijdens deze avond kunnen de inwoners van Benthuizen met elkaar en met vertegenwoordigers van de gemeente, de politie en het Dorpsoverleg in gesprek over zaken die Benthuizen raken.

Een voorbeeld hiervan is het project Buurt Bestuurt. Met Buurt Bestuurt bepaalt u tijdens deze avond als inwoner samen met professionals een Top-3 van de veiligheidsproblemen in het dorp die als eerste moeten worden aangepakt. De professionals geven vervolgens aan hoe die problemen worden aangepakt. En ook de inwoners geven daarbij aan wat zij kunnen bijdragen aan de aanpak van de problemen.

Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan het programma. Zaken die waarschijnlijk ook worden besproken zijn het verkeersplan (rotonde N209, de Omleidingsweg en snelheidsbeperkende maatregelen in het dorp), de ontwikkelingen rond de Brede School en de voortgang in het Bentwoud. Ook zal Habeko waarschijnlijk aanwezig zijn. Heeft u zelf een onderwerp dat u graag besproken ziet? Dan kunt u dit mailen aan info@dorpsoverlegbenthuizen.nl, indien mogelijk wordt dit meegenomen in het programma.

Burgercontactavond Benthuizen: Woensdag 21 mei 2014, aanvang 20:00 uur in De Hoeksteen, Dr. Albert Schweitzerlaan 2 te Benthuizen.
Meer informatie over de Burgercontactavond vindt u binnenkort in de Rijnwoude Koerier en op deze site.