Rijnwoudse Dorpsoverleggen

De (vice)voorzitters van de Rijnwoudse Dorpsoverleggen gaan de Gemeentesecretaris benaderen voor een overleg. Dit overleg zal gaan over het collegebesluit ‘Iedereen aan zet’. Hierbij is het de bedoeling dat bewoners van de dorpen worden betrokken bij planontwikkelingen in hun dorp. De Rijnwoudse Dorpsoverleggen willen graag weten op welke wijze dit zal gaan gebeuren.

.

.