Jongerenwerk ook in Benthuizen actief

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland (JJMH) voert het jongerenwerk uit in Alphen aan den Rijn, specifiek in de kernen van Boskoop en Rijnwoude. Het jongerenwerk in Alphen aan den Rijn begeleidt jongeren in hun vrije tijd met als doel om jongeren te ondersteunen naar volwassenheid. Dit doet JJMH door:

  • Contact te leggen met groepen jongeren op straat om hun wensen en eventuele problemen in kaart te brengen.
  • Te bemiddelen tussen jongeren onderling en/of derden zoals buurtbewoners, middenstanders, gemeente, politie en overige instanties daar waar het gaat om overlast.
  • Jongeren te ondersteunen, motiveren en begeleiden in het opzetten van activiteiten of projecten.
  • Signaleren van problemen bij individuele jongeren en hier passende ondersteuning voor aanbieden en eventueel doorverwijzen naar de hulpverlening.
  • Coaching te bieden aan individuele jongeren binnen de groep op het vlak van scholing, werk, gezondheid, thuissituatie en vrije tijd.
  • Outreachend voorlichting aan te bieden over actuele thema’s.

Meer informatie kunt u vinden op www.jongerenwerkalphen.nl