Fietserstunnel en loopbrug N209 Bentwoud

imageVrijdag 12 februari mocht een delegatie van het Dorpsoverleg Benthuizen en de Gebruikersgroep Bentwoud een kijkje nemen bij de bouwwerkzaamheden aan de fietserstunnel onder en de loopbrug over de N209 richting het Bentwoud.

Sinds 2014 is de provincie Zuid Holland bezig met het groot onderhoud van de N209. De rotonde bij Benthuizen is daar onderdeel van. Op dit moment zijn ook werkzaamheden gestart voor de aanleg van de loopbrug. De loopbrug is als ‘kunstwerk’ bestempeld en is bedoeld dat die het Bentwoud verbindt voor de wandelaars. In de trappen welke naar de loopbrug leiden komt een fietsgeul zodat je eventueel ook met je fiets kan oversteken.

Veel omwonenden lopen al langere tijd met de vraag: Wanneer zijn de werkzaamheden nu klaar? Volgens de planning hadden de werkzaamheden bij Benthuizen eind 2015 gereed moeten zijn. Helaas heeft de grondslag roet in het eten gegooid. Met de aanleg van de tunnel bleek er een ‘veld’ van fijn grind en grof zand aanwezig te zijn die een ‘vijver’ van grondwater genereert. Uit de grondonderzoeken voor de aanleg van het Verbreepark en de HSL is dit niet naar voren gekomen. Het is namelijk erg lokaal. Dit fenomeen heeft voor veel hoofdbrekens gezorgd en het heeft de aannemer veel moeite gekost om het grondwater in te dammen. Bodemafsluiting B&PHet grondwater domweg wegpompen en het lozen ervan was zo’n groot probleem dat hiervoor een MER-procedure zou moeten worden opgestart en dat kost veel tijd. Uiteindelijk heeft men besloten om de grond te injecteren met een ‘gel’ om hiermee een waterwerende laag te creëren. Dit proces is begin februari afgerond en uiteindelijk kon de aannemer beginnen met het afgraven. Op YouTube (klik hier) staat een filmpje waarin de bodemafsluiting door middel van injectie wordt uitgelegd.

20160212 Bouwput fietstunnel N209 Bentwoud

De planning is nu dat rond de bouwvakvakantie de rotonde en de N209 gereed zijn. Een aandachtspunt is dat eind mei het hele traject een weekend wordt afgesloten voor asfalteringswerkzaamheden. Dan start het verwijderen van de huidige tijdelijke omleiding waarna gestart wordt met de aanleg van de 2de helft van de tunnel. Die werkzaamheden zijn zo rond eind november afgerond.
De werkzaamheden van de loopbrug zijn eind maart afgerond. Op 4 maart zal de N209 worden afgesloten omdat dan de liggers worden geplaatst.