Bewonersavond Dorpsoverleg op 19-4-2018

Het Dorpsoverleg Benthuizen houdt op donderdag 19 april a.s. om 20.00 uur een bewonersavond in Dorpshuis de Tas in Benthuizen. Tijdens de avond presenteert zij de opgestelde concept-Dorpsvisie voor Benthuizen. Deze is opgesteld met behulp van de uitslag van de enquête die onder de bewoners is gehouden. Uiteraard kunnen de aanwezigen tijdens deze avond reageren op de visie. De concept-Dorpsvisie en de uitslag van de enquête kunt u inzien onder het tabje “enquête” en “dorpsvisie” van deze site. De uiteindelijke Dorpsvisie wordt aangeboden aan de gemeente en maakt onderdeel uit van de gemeentelijke Gebiedsvisie voor Benthuizen. De eerste aanzet van de gemeentelijke Gebiedsvisie wordt ook op 19 april gepresenteerd.

Gemeentelijke Gebiedsvisie
Voor alle zeven dorpen in de gemeente Alphen aan den Rijn worden Gebiedsvisies opgesteld. Zo ook voor Benthuizen. Het opstellen van de gemeentelijke Gebiedsvisie gebeurt gezamenlijk, dus in overleg met het Dorpsoverleg en de bewoners. De gebiedsvisie is de basis voor alle toekomstige plannen in Benthuizen én heeft een belangrijke relatie met de dorpsvisie die is opgesteld door het Dorpsoverleg. De gebiedsvisie gaat niet in op detailniveau maar beschrijft in grote lijnen hoe het dorp er in de toekomst uit ziet. Bijvoorbeeld op het gebied van: leefbaarheid, veiligheid, zorg, winkels, bedrijven, woningen, speel, sport, recreatie, kerk, cultuurhistorie, bereikbaarheid, duurzaamheid en onderwijs.

Na een presentatie, gaan we aan de hand van drie vragen in discussie met elkaar:

1) Wat is voor u het belangrijkste speerpunt in de komende jaren op het gebied van de maatschappelijke ontwikkeling van het dorp? Denk dan aan zorg, onderwijs, verenigingsleven.
2) Wat is voor u het belangrijkste speerpunt in de komende jaren op het gebied van de veiligheid van het dorp?
3) Wat is voor u het belangrijkste speerpunt in de komende jaren op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling van het dorp? Denk dan aan wonen, inrichting van uw straat, mobiliteit, energie, voorzieningen.

 

 

.