Vragen aan de politieke partijen

Vragen van de gezamenlijke dorpsoverleggen aan de politieke partijen van Alphen aan den Rijn betreffende de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Klik  hier  voor de vragen en de antwoorden.

.

.

 

Bus 165 gaat ieder half uur rijden. Bus 380-381 vervalt .

Voorgesteld wordt om, met ingang van 9 januari 2022, de verbinding Alphen-Zoetermeer eenduidiger vorm te geven en het aantal lijnen op deze route te reduceren tot één lijn. Lijn 380 en 381 zullen daarbij komen te vervallen, waarbij de frequentie op lijn 165 verhoogd zal worden van uurdienst naar halfuurdienst. Reizigers naar Den Haag kunnen op Centrum West overstappen op de RandstadRail.

Blijft de “Groene Hart Koerier” bestaan ? .

Lees  “…… hier …..”   de brief van het bestuur van de “Groene Hart Koerier”

 

Uitnodiging Webinar “Ondernemen & Duurzaamheid” .

Uitnodiging van VVD Alphen aan den Rijn voor Webinar Ondernemen & Duurzaamheid”   .

.                                                                                                                .

– Ondernemen en duurzaamheid; twee belangrijke onderwerpen die hand in hand met elkaar gaan!
– Wij willen gaan inzetten op duurzame innovatie in bijvoorbeeld het Boskoopse groen en onze MKB’ers in de maakindustrie.
– Wij willen investeren in de “Bullseye” van de randstad!
– Ook is duurzaamheid voor iedere inwoner belangrijk!
– Wij willen doelen bereiken door isoleren & vergroenen van huizen te stimuleren en door nieuwbouw energie positief te bouwen zodat deze huizen ook energie leveren aan andere huizen. Zo houden we het dichtbij en betaalbaar.
– Maar wat wilt u?

– Wij gaan hierover graag Woensdag 6 oktober met u in gesprek! Aanvang 20.00 uur.

Aanmelden kan via deze link:  https://forms.gle/Wh79HF5dJdChaaca8

                 

Week van Ontmoeten & Verbinden. “Prettig ouder worden in Rijnwoude” .

Vrijdag 1 oktober  2021,  10.00 tot 12.00 uur, bij de Plus. “Bakfiets met koffie en een praatje”, delen van informatie.

Donderdag 7 oktober 2021,  10.00 tot 12.00 uur, bij Allcura. “Ontmoetingsochtend met koffie en wat lekkers”. Mogelijkheid tot controle bloeddruk, zuurstofgehalte in bloed, bloedsuiker.

Zie voor het totale programma onderstaande folder:

“Week van Ontmoeten & Verbinden”

 

Dorpshuis “De Tas” blijft open

Beste Dorpsgenoten,

Met ingang van 1 september is er het nodige veranderd ten aanzien van Dorpshuis de Tas. Het eetcafé van de Tas is gesloten en het huurcontract met de VOF is beëindigd.

Binnen het dorp horen wij geluiden als ‘had het Dorpsoverleg hier iets aan kunnen doen?’

Het Dorpsoverleg bestaat uit een groep vrijwilligers, die proberen de leefbaarheid van het dorp te behouden c.q. te verbeteren. Zij zijn niet aan enige politieke partij gebonden.

Zij werkt als adviesorgaan, dat probeert gevraagd en ongevraagd de algemene belangen te behartigen van de inwoners van Benthuizen richting de gemeente.

Wij zijn dus geen actiegroep.

Er is door de gemeente (de gekozen politieke partijen) een beleid vastgesteld over dorpshuizen met als doel, dat in ieder dorp een Dorpshuis moet zijn. Hiervoor is het noodzakelijk dat er een stichting wordt opgericht.

Binnen het dorp is door de inwoners een stichting opgericht voor het dorpshuis. Zowel de ondernemers van de Tas als de nieuwe stichting wilden het Dorpsoverleg hier niet bij betrekken als adviesorgaan.

De gemeente is van mening dat de huidige situatie ten aanzien van de wijze waarop het Dorpshuis commercieel gerund werd niet past ten opzichte van de vastgestelde richtlijnen voor een Dorpshuis.

Voor wat betreft de verenigingen die van de Tas gebruik maken, heeft de gemeente aangegeven dat de Tas daarvoor gewoon open blijft.

Hopelijk lukt het de stichting om inwoners te betrekken bij het reilen en zeilen van het Dorpshuis, zodat er ‘een huiskamer komt’ voor het dorp.

Wij gaan ervan uit dat de inwoners begrijpen dat het Dorpsoverleg hier geheel buiten staat. Wij betreuren het, als vrijwilligers van het Dorpsoverleg, dat wij vervelende reacties vanuit het dorp hebben ontvangen. Mocht dit zo blijven dan zullen wij ons nader beraden of het voortbestaan van het Dorpsoverleg nog wel zinvol is.

Wij wensen het huidige stichtingsbestuur heel veel succes bij het besturen en beheren van Dorpshuis de Tas.

Het bestuur van Dorpsoverleg Benthuizen

Vragenlijst “Wat wilt u weten van de gemeenteraad ?” .

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en wordt rechtstreeks door de inwoners gekozen. De belangrijkste taak van de gemeenteraad is het vertegenwoordigen van de inwoners. Door middel van een vragenlijst willen wij u een aantal vragen stellen zodat we de informatie en communicatie van de gemeenteraad richting de inwoners kunnen verbeteren. Gemeente Alphen aan den Rijn is benieuwd wat u weet van de gemeenteraad, hoe u aan informatie komt over de gemeenteraad en over welke thema’s u meer zou willen lezen.

Klik  “hier”  om de vragenlijst in te vullen.

.

Oproep aan de Raadsleden van de gemeente Alphen aan den Rijn

Brief van de vijf dorpsoverleggen betreffende de Regionale Energie Strategie (RES) .

Lees hier de brief:   “RES brief aan gemeenteraad”

“Best Daily Deals”, een App voor ondernemers en inwoners

 

Best Daily Deals, brengt lokale winkels en bedrijven prominent in beeld!

Wethouder Gert-Jan Schotanus van Alphen aan den Rijn was getuige van lancering lokale ondernemers App in Benthuizen!

Zaterdag 17 april beleefde wethouder Gert-Jan Schotanus de primeur van de lancering van de lokale App “Best Daily Deals”. Een app door, voor en met ondernemers ontwikkeld om de lokale krachten te bundelen. Elke ondernemer kan met deze app op een eenvoudige wijze de lokale aandacht op mooie producten en diensten vestigen. Op het laatste moment de bloemen extra aantrekkelijk prijzen, de nieuwe collectie aankondigen of een klinkende aanbieding posten. Nog enkele tafeltjes in het restaurant vrij, geen punt, je bent zo in contact met de buurt. Met deze App is dit 24/7 mogelijk.

Winkel met plezier, maar vooral bij de lokale winkelier is het motto.

De inwoners weten binnen no-time wat er te koop is. De ondernemer bespaart bovendien tijd en veel geld. Wethouder Gert- Jan Schotanus was erg enthousiast en getuige van een tevreden lancering van deze app in Benthuizen. Vervolg is nu de introductie in de omliggende andere dorpen en wijken. Zo ontstaat beetje bij beetje ook een interessant publiek voor de Benthuizer ondernemers. En omgekeerd leuk voor de inwoners. Binnenkort ook met een evenementen-agenda.

.

Download de Best Daily Deals App via de:  App-Store of  via Google Play   .

 

Of scan de QR code   .

Lees ook het artikel over “Best Daily Deals” in de :   “Gouwe Koerier”  . 

 

.