Artikelen door Dorpsoverleg Benthuizen

Rijnwoudse Dorpsoverleggen

De (vice)voorzitters van de Rijnwoudse Dorpsoverleggen gaan de Gemeentesecretaris benaderen voor een overleg. Dit overleg zal gaan over het collegebesluit ‘Iedereen aan zet’. Hierbij is het de bedoeling dat bewoners van de dorpen worden betrokken bij planontwikkelingen in hun dorp. De Rijnwoudse Dorpsoverleggen willen graag weten op welke wijze dit zal gaan gebeuren. . . […]

Creatieve Workshops in dorpshuis “de Tas”

            Wij,  Monique Timmermans en Els Bergmans starten binnenkort met veel plezier samen met “Creatieve groene Workshops”  in dorpshuis de Tas. We starten eerst met drie workshops om te zien of er voldoende belangstelling is. De kosten blijven laag hierdoor. We proberen dit ook zo betaalbaar mogelijk te blijven doen. […]

Bevoegdheden bij het plaatsen van windturbines

In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES’en door kennis te ontwikkelen en te delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren. .                                […]

Nationaal Hitteplan Actief vanaf 18 juli

Het KNMI verwacht een periode met aanhoudende hitte. Hitte kan een bedreiging zijn voor de gezondheid van bepaalde groepen mensen. Zoals ouderen, mensen met een chronische aandoening en mensen die sociaal geïsoleerd zijn. Het Nationale Hitteplan is daarom actief. Via radio en tv wordt u op de hoogte gehouden van het verwachte verloop van de […]

Helpt u ook mee om uw buurt te laten blinken

We gaan richting het voorjaar en dat is een mooie aanleiding om te laten zien dat wij ook onze woonomgeving zwerfafvalvrij willen houden. Wonen en leven zonder storend zwerfafval maakt uw buurt en straat mooier, schoner en prettiger. Wij, de Schone Buurt Coaches van de Gemeente Alphen aan den Rijn willen graag met u en […]

Oekraïnse vluchtelingen in sporthal “De Hil”

Door de gemeente wordt sporthal ‘De Hil’ (tijdelijk) ingericht voor Oekraïnse vluchtelingen. De inrichting is sober en het is de bedoeling dat deze mensen zo spoedig mogelijk een vastere plek gaan krijgen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een vakantiewoning. Hier is dus echt sprake van een tijdelijk verblijf (kortdurende crisisopvang). Wil jij als vrijwilliger meehelpen meld […]