Artikelen door Dorpsoverleg Benthuizen

Week van Ontmoeten & Verbinden. “Prettig ouder worden in Rijnwoude” .

Vrijdag 1 oktober  2021,  10.00 tot 12.00 uur, bij de Plus. “Bakfiets met koffie en een praatje”, delen van informatie. Donderdag 7 oktober 2021,  10.00 tot 12.00 uur, bij Allcura. “Ontmoetingsochtend met koffie en wat lekkers”. Mogelijkheid tot controle bloeddruk, zuurstofgehalte in bloed, bloedsuiker. Zie voor het totale programma onderstaande folder: “Week van Ontmoeten & […]

Dorpshuis “De Tas” blijft open

Beste Dorpsgenoten, Met ingang van 1 september is er het nodige veranderd ten aanzien van Dorpshuis de Tas. Het eetcafé van de Tas is gesloten en het huurcontract met de VOF is beëindigd. Binnen het dorp horen wij geluiden als ‘had het Dorpsoverleg hier iets aan kunnen doen?’ Het Dorpsoverleg bestaat uit een groep vrijwilligers, die proberen […]

Folder “Prettig ouder worden in Rijnwoude”

De stuurgroep “Prettig ouder worden in Rijnwoude” heeft een folder ontwikkeld over hittestress. De thuishulpen van de thuiszorgorganisaties zullen deze folder verspreiden onder hun klanten. Bekijk hier de folder:  “Prettig ouder worden”   . Wilt u papieren folders hebben, dan kan ik dat verzorgen. Stuur mij gerust een mail hierover. Met vriendelijke groet, Saskia Posthuma s.posthuma@tomindebuurt.nl […]

Jop Benthuizen informatie brief omwonenden

In de gemeentelijke brief van 27 mei 2021 over de jongerenontmoetingsplek in Benthuizen staat abusievelijk, dat het Dorpsoverleg Benthuizen met de jongeren hebben gesproken. Dit is niet het geval geweest. Wel is gesproken met de jongerenwerker en daarbij hebben wij aangegeven begrip te hebben voor hun wensen. Wij hebben uitdrukkelijk gesteld dat, zodra een locatie […]

Reconstructie Regionale Energie Strategie (RES)

Directe aanleiding voor een gezamenlijke brief van de Dorpsoverleggen is de ontwikkeling rondom de RES 1.0 en de bevindingen van onderzoeksjournalist B. Vermond, die 21-5-2021 publiek zijn geworden. Hij geeft ons een ontluisterend inkijkje hoe er op ambtelijk niveau wordt gedacht en gehandeld met betrekking tot onze Dorpsoverleggen. Er (b)lijkt geen enkele sprake van “de […]