Brief van Gemeente Alphen aan den Rijn aan Groene Hart Koerier

Geachte heer Bos en heer Tuinenburg,           .

In de achterliggende periode is tussen de gemeente en u als vertegenwoordigers van de Stichting
Groene Hart Koerier (GHK) meermaals gesproken over uw activiteiten en de financiering daarvan.
De gemeenteraad heeft zich in dit kader ook uitgesproken. Tijdens de raadsvergadering op 3
november 2022 is het amendement ‘Ondersteuning huis-aan-huis bladen’ aangenomen.

Klik   “HIER”   om de volledige brief te lezen.

.

.