School met de Bijbel

Wij hebben aan de gemeente een vraag gesteld over de School met de Bijbel.

 

Dorpsoverleg:

“Op de informatieavond van de Arnoldus van Os  waren een paar leden van het Dorpsoverleg aanwezig en die hebben de andere leden  goed geïnformeerd.

Wij begrijpen dat de prioriteit nu ligt bij de AvO. Wij hopen echter wel dat, zodra de procedure is afgerond, prioriteit gegeven wordt voor de  locatie van de School met de Bijbel.

Overigens gaan wij er van uit dat de uitvraag voor de School met de Bijbel ten behoeve van een voorziening is, die zich toelegt op het bieden van ‘wonen met zorg’, zoals eerder is voorgesteld.”

 

Antwoord gemeente:

“Dat is nog steeds ons uitgangspunt. Er hebben al wat verkenningen plaats gevonden rond een mix van zelfstandig wonen (met zorg) en groepswonen met zorg voor ouderen met een intensieve zorgvraag.”