Vraag van het Dorpsoverleg betreffende de “School met de Bijbel”

Vragen Dorpsoverleg n.a.v. de informatieavond van de Arnoldus van Os  school:

Wij begrijpen dat de prioriteit ligt bij de “Arnold van Os”. Wij hopen echter wel dat, zodra de procedure is afgerond, prioriteit gegeven wordt voor de locatie “School met de Bijbel”.

Overigens gaan wij er vanuit dat de uitvraag voor de School met de Bijbel ten behoeve van een voorziening is, die zich toelegt op het bieden van ‘wonen met zorg’, zoals eerder is voorgesteld.

Antwoord gemeente:

“Dat is nog steeds ons uitgangspunt. Er hebben al wat verkenningen plaats gevonden rond een mix van zelfstandig wonen (met zorg) en groepswonen met zorg voor ouderen met een intensieve zorgvraag.”