Dorpshuis “De Tas” blijft open

Beste Dorpsgenoten,

Met ingang van 1 september is er het nodige veranderd ten aanzien van Dorpshuis de Tas. Het eetcafé van de Tas is gesloten en het huurcontract met de VOF is beëindigd.

Binnen het dorp horen wij geluiden als ‘had het Dorpsoverleg hier iets aan kunnen doen?’

Het Dorpsoverleg bestaat uit een groep vrijwilligers, die proberen de leefbaarheid van het dorp te behouden c.q. te verbeteren. Zij zijn niet aan enige politieke partij gebonden.

Zij werkt als adviesorgaan, dat probeert gevraagd en ongevraagd de algemene belangen te behartigen van de inwoners van Benthuizen richting de gemeente.

Wij zijn dus geen actiegroep.

Er is door de gemeente (de gekozen politieke partijen) een beleid vastgesteld over dorpshuizen met als doel, dat in ieder dorp een Dorpshuis moet zijn. Hiervoor is het noodzakelijk dat er een stichting wordt opgericht.

Binnen het dorp is door de inwoners een stichting opgericht voor het dorpshuis. Zowel de ondernemers van de Tas als de nieuwe stichting wilden het Dorpsoverleg hier niet bij betrekken als adviesorgaan.

De gemeente is van mening dat de huidige situatie ten aanzien van de wijze waarop het Dorpshuis commercieel gerund werd niet past ten opzichte van de vastgestelde richtlijnen voor een Dorpshuis.

Voor wat betreft de verenigingen die van de Tas gebruik maken, heeft de gemeente aangegeven dat de Tas daarvoor gewoon open blijft.

Hopelijk lukt het de stichting om inwoners te betrekken bij het reilen en zeilen van het Dorpshuis, zodat er ‘een huiskamer komt’ voor het dorp.

Wij gaan ervan uit dat de inwoners begrijpen dat het Dorpsoverleg hier geheel buiten staat. Wij betreuren het, als vrijwilligers van het Dorpsoverleg, dat wij vervelende reacties vanuit het dorp hebben ontvangen. Mocht dit zo blijven dan zullen wij ons nader beraden of het voortbestaan van het Dorpsoverleg nog wel zinvol is.

Wij wensen het huidige stichtingsbestuur heel veel succes bij het besturen en beheren van Dorpshuis de Tas.

Het bestuur van Dorpsoverleg Benthuizen