Dorpshuis “De Tas” blijft open

Beste Dorpsgenoten,

Met ingang van 1 september is er het nodige veranderd ten aanzien van Dorpshuis de Tas. Het eetcafé van de Tas is gesloten en het huurcontract met de VOF is beëindigd.

Binnen het dorp horen wij geluiden als ‘had het Dorpsoverleg hier iets aan kunnen doen?’

Het Dorpsoverleg bestaat uit een groep vrijwilligers, die proberen de leefbaarheid van het dorp te behouden c.q. te verbeteren. Zij zijn niet aan enige politieke partij gebonden.

Zij werkt als adviesorgaan, dat probeert gevraagd en ongevraagd de algemene belangen te behartigen van de inwoners van Benthuizen richting de gemeente.

Wij zijn dus geen actiegroep.

Er is door de gemeente (de gekozen politieke partijen) een beleid vastgesteld over dorpshuizen met als doel, dat in ieder dorp een Dorpshuis moet zijn. Hiervoor is het noodzakelijk dat er een stichting wordt opgericht.

Binnen het dorp is door de inwoners een stichting opgericht voor het dorpshuis. Zowel de ondernemers van de Tas als de nieuwe stichting wilden het Dorpsoverleg hier niet bij betrekken als adviesorgaan.

De gemeente is van mening dat de huidige situatie ten aanzien van de wijze waarop het Dorpshuis commercieel gerund werd niet past ten opzichte van de vastgestelde richtlijnen voor een Dorpshuis.

Voor wat betreft de verenigingen die van de Tas gebruik maken, heeft de gemeente aangegeven dat de Tas daarvoor gewoon open blijft.

Hopelijk lukt het de stichting om inwoners te betrekken bij het reilen en zeilen van het Dorpshuis, zodat er ‘een huiskamer komt’ voor het dorp.

Wij gaan ervan uit dat de inwoners begrijpen dat het Dorpsoverleg hier geheel buiten staat. Wij betreuren het, als vrijwilligers van het Dorpsoverleg, dat wij vervelende reacties vanuit het dorp hebben ontvangen. Mocht dit zo blijven dan zullen wij ons nader beraden of het voortbestaan van het Dorpsoverleg nog wel zinvol is.

Wij wensen het huidige stichtingsbestuur heel veel succes bij het besturen en beheren van Dorpshuis de Tas.

Het bestuur van Dorpsoverleg Benthuizen

Vragenlijst “Wat wilt u weten van de gemeenteraad ?” .

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en wordt rechtstreeks door de inwoners gekozen. De belangrijkste taak van de gemeenteraad is het vertegenwoordigen van de inwoners. Door middel van een vragenlijst willen wij u een aantal vragen stellen zodat we de informatie en communicatie van de gemeenteraad richting de inwoners kunnen verbeteren. Gemeente Alphen aan den Rijn is benieuwd wat u weet van de gemeenteraad, hoe u aan informatie komt over de gemeenteraad en over welke thema’s u meer zou willen lezen.

Klik  “hier”  om de vragenlijst in te vullen.

.

Oproep aan de Raadsleden van de gemeente Alphen aan den Rijn

Brief van de vijf dorpsoverleggen betreffende de Regionale Energie Strategie (RES) .

Lees hier de brief:   “RES brief aan gemeenteraad”

“Best Daily Deals”, een App voor ondernemers en inwoners

 

Best Daily Deals, brengt lokale winkels en bedrijven prominent in beeld!

Wethouder Gert-Jan Schotanus van Alphen aan den Rijn was getuige van lancering lokale ondernemers App in Benthuizen!

Zaterdag 17 april beleefde wethouder Gert-Jan Schotanus de primeur van de lancering van de lokale App “Best Daily Deals”. Een app door, voor en met ondernemers ontwikkeld om de lokale krachten te bundelen. Elke ondernemer kan met deze app op een eenvoudige wijze de lokale aandacht op mooie producten en diensten vestigen. Op het laatste moment de bloemen extra aantrekkelijk prijzen, de nieuwe collectie aankondigen of een klinkende aanbieding posten. Nog enkele tafeltjes in het restaurant vrij, geen punt, je bent zo in contact met de buurt. Met deze App is dit 24/7 mogelijk.

Winkel met plezier, maar vooral bij de lokale winkelier is het motto.

De inwoners weten binnen no-time wat er te koop is. De ondernemer bespaart bovendien tijd en veel geld. Wethouder Gert- Jan Schotanus was erg enthousiast en getuige van een tevreden lancering van deze app in Benthuizen. Vervolg is nu de introductie in de omliggende andere dorpen en wijken. Zo ontstaat beetje bij beetje ook een interessant publiek voor de Benthuizer ondernemers. En omgekeerd leuk voor de inwoners. Binnenkort ook met een evenementen-agenda.

.

Download de Best Daily Deals App via de:  App-Store of  via Google Play   .

 

Of scan de QR code   .

Lees ook het artikel over “Best Daily Deals” in de :   “Gouwe Koerier”  . 

 

.

 

 

Folder “Prettig ouder worden in Rijnwoude”

De stuurgroep “Prettig ouder worden in Rijnwoude” heeft een folder ontwikkeld over hittestress.
De thuishulpen van de thuiszorgorganisaties zullen deze folder verspreiden onder hun klanten.
Bekijk hier de folder:  “Prettig ouder worden”   .
Wilt u papieren folders hebben, dan kan ik dat verzorgen. Stuur mij gerust een mail hierover.
Met vriendelijke groet,
Saskia Posthuma

s.posthuma@tomindebuurt.nl

 

Drie recreatiemogelijkheden in het Groene Hart

Nog steeds is het voor veel mensen lastig om er eens lekker ‘op uit’ te gaan.
Natuurlijk heeft dit te maken met corona waardoor mensen niet durven. Maar het kan
ook te maken hebben met financiële omstandigheden. Dat maakt het er allemaal niet
leuker op.
Stichting Actief Rijnwoude biedt daarom in de maanden juli en augustus het project
‘Groene Hart Recreatie Alphen aan den Rijn’ aan. Inwoners uit de totale gemeente
Alphen aan den Rijn kunnen gebruik maken van 3 recreatiemogelijkheden.

Zie:  Groenehartproject

 

 

Jop Benthuizen informatie brief omwonenden

In de gemeentelijke brief van 27 mei 2021 over de jongerenontmoetingsplek in Benthuizen staat abusievelijk, dat het Dorpsoverleg Benthuizen met de jongeren hebben gesproken. Dit is niet het geval geweest. Wel is gesproken met de jongerenwerker en daarbij hebben wij aangegeven begrip te hebben voor hun wensen. Wij hebben uitdrukkelijk gesteld dat, zodra een locatie is gevonden het een zaak is van omwonenden om zich hierover uit te spreken en niet het Dorpsoverleg.
.
Namens het Dorpsoverleg Benthuizen
Rob van Daalhof

 

Reconstructie Regionale Energie Strategie (RES)

Directe aanleiding voor een gezamenlijke brief van de Dorpsoverleggen is de ontwikkeling rondom de RES 1.0 en de bevindingen van onderzoeksjournalist B. Vermond, die 21-5-2021 publiek zijn geworden. Hij geeft ons een ontluisterend inkijkje hoe er op ambtelijk niveau wordt gedacht en gehandeld met betrekking tot onze Dorpsoverleggen. Er (b)lijkt geen enkele sprake van “de samenleving als opdrachtgever” maar daarentegen wél van manipulatief handelen en uitspelen van inwoners in het kader van persoonlijke dan wel politieke ambities.

Zie hier:   Brief aan de Gemeenteraad

Zie hier de reactie van B. Vermond:  Bevindingen journalist B. Vermond

 

Coronawinter 2021 in Rijnwoude

Twee nieuwe coronaprojecten voor jong&oud met winters prijzenpakket.  

En opeens zitten we midden in de winter, voor velen een opkikker in coronatijd. Actief Rijnwoude gaat hier natuurlijk gebruik van maken en heeft 2 nieuwe ‘Projecten’ bedacht:

  1. Voor kinderen:  Wie maakt de grootste sneeuwpop?  Je maakt hier natuurlijk een foto van en geeft aan hoe groot de sneeuwpop precies is en waar deze staat.  De foto van de grootste sneeuwpop (en de origineelste sneeuwpop) proberen we te plaatsen in de regionale dag-  en weekbladen. De winnaars ( 5 in totaal) ontvangen een winters pretpakket (chocomelk / slagroom met iets lekkers erbij)
  2. Voor volwassenen:  Een fotowedstrijd. Zeer waarschijnlijk gaan we hele bijzondere winterse taferelen zien. Dit moeten we natuurlijk historisch vastleggen. Wanneer u bijzondere foto’s maakt willen wij deze graag van u ontvangen. De makers van de 5 mooiste foto’s worden beloond met een winters prijzenpakket bestaand uit o.a. erwtensoep en rookworsten. Natuurlijk willen we ook weten waar de foto’s zijn gemaakt en door wie. En natuurlijk gaan we ook proberen dat deze foto’s geplaatst worden in de regionale dag- en weekbladen.

                                                                   

En verder……..

Met dit fotomateriaal gaan we per kern een fotoboek maken zodat ons nageslacht kan zien hoe bar de ‘coronawinter 2021’ is geweest. Wanneer u dus fotomateriaal naar ons toestuurt dan geeft u automatisch toestemming dat wij dit materiaal mogen gebruiken.

Dit fotoboek kunt u dan zelf bestellen, zodat u eigenaar wordt van dit unieke document. Of u gebruikt dit als origineel cadeau om weg te geven. Wanneer het fotoboek ‘coronawinter 2021 in Rijnwoude’ gereed is laten we dat natuurlijk aan u weten.

Deze ‘Projecten’ lopen tot het moment dat het huidige winterweer is afgelopen.

U kunt uw foto’s toesturen naar uw kerncoördinator. Ook voor vragen kunt u daar terecht.

Kerncoördinator Benthuizen: Bernard@actief-rijnwoude.nl   

06 – 2950.8442  / Bernard de Vries

Het volgende bericht is afkomstig van de Gemeente Alphen aan den Rijn

De gemeente Alphen aan den Rijn is op de hoogte van de oproepen op social media om vrijdagavond samen te komen in Boskoop. En niet alleen in Boskoop maar voor de gehele gemeente geldt wat we heel alert zijn. De gemeente volgt dit nauwlettend en heeft hierover contact met het Openbaar Ministerie en de politie. We begrijpen dat u wellicht bezorgd bent. Burgemeester Liesbeth Spies wil inwoners en ondernemers op het hart drukken dat we er alles aan zullen doen om groepsvorming op straat te voorkomen. Het is aan de politie om de orde en rust te handhaven. Vangt u signalen op of maakt u zich zorgen neem dan contact op met de wijkagent of gebiedsadviseur. U bent de ogen en oren van uw wijk of dorp dus het is belangrijk dat u ons helpt signalen op te vangen. Maar ook als er positieve initiatieven of signalen zijn vanuit uw buurt of wijk horen wij dat graag.