Speeddaten met raadsleden

Op donderdagavond 13 februari 2014 konden maatschappelijke organisaties uit de gemeente Alphen aan den Rijn in het gemeentehuis ‘speeddaten’ met de leden van de gemeenteraad.

In 10 minuten per date kon men aangeven waar men mee bezig was en waar men aandacht van de politiek voor vroeg. In totaal waren 25 organisaties vertegenwoordigd, waaronder het Dorpsoverleg Benthuizen. Voor een deel van de gemeenteraad was Benthuizen nog een onbekend fenomeen en men was dan ook verrast te horen dat Benthuizen zo rijk is aan verenigingen en stichtingen. Desgevraagd zijn als aandachtspunten meegegeven de verkeersveiligheid en de bomenkap in en om het dorp. Later dit jaar zal het Dorpsoverleg Benthuizen een werkbezoek van de gemeenteraad aan Benthuizen organiseren waarbij verenigingen, stichtingen en ondernemers zich kunnen presenteren.

Opkomst Benthuizen 48,8 procent

Woensdag 13 november 2013 waren de verkiezingen voor de gemeenteraad van de per 1 januari 2014 gefuseerde gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude.

In Benthuizen kon gestemd worden in de Arnoldus van Os-school en het dorpshuis De Tas. De opkomst was respectievelijk 47,7 en 49,9 procent. Met een plaatselijk gemiddelde van 48,8 procent deed Benthuizen het beter dan het gemiddelde van 40,9 procent in de drie deelnemende gemeenten. Toch is het jammer dat ook in Benthuizen minder dan de helft van de stemgerechtigden de gang naar de stembus maakte.

Zestien personen uit Benthuizen hebben zich verkiesbaar gesteld voor de nieuwe gemeenteraad. Hiervan is het één kandidaat gelukt ook werkelijk gekozen te worden. Dankzij voorkeurstemmen is Kees van Velzen van het CDA, nu wethouder in Alphen aan den Rijn, per 1 januari 2014 lid van de gemeenteraad. Wellicht zal hij weer wethouder worden nu het CDA de grootste partij is geworden. Op de voorstelpagina van deze website gaf Van Velzen namelijk aan graag weer wethouder te willen worden als het CDA deel gaat nemen aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Het Dorpsoverleg Benthuizen wil de nieuwe gemeenteraad graag uitnodigen om in 2014 kennis te maken met het dorp. Meer informatie hierover volgt later.

Debatavond Dorpsoverleg Benthuizen

Op 5 november 2013 organiseerde het Dorpsoverleg Benthuizen in het kader van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen een goed bezochte debatavond in ‘De Hoeksteen’. Bijna alle politieke partijen waren vertegenwoordigd. Aan de hand van een aantal stellingen werd gedebatteerd over de voorzieningen en de leefbaarheid van het dorp, nu en in de toekomst. De avond eindigde met de oproep om vooral te gaan stemmen op 13 november.

 

Benthuizer kandidaten stellen zich voor

Op 13 november zijn de gemeenteraadsverkiezingen van onze nieuwe gemeente. Ook diverse inwoners van Benthuizen hebben zich hiervoor verkiesbaar gesteld.

Het Dorpsoverleg Benthuizen heeft hen een drietal vragen voorgelegd. Waarom is men in de politiek gegaan? Wat wil men bereiken in de nieuwe gemeente? Welke ideeën heeft men over Benthuizen?

 

Benthuizen hoogste opkomst verkiezingen nieuwe gemeente?

Woensdag 13 november kunnen alle inwoners van de per 1 januari 2014 gefuseerde gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude hun stem laten klinken tijdens de verkiezing van een nieuwe gemeenteraad.

Wat zou het een mooie start in de nieuwe gemeente zijn als Benthuizen de hoogste opkomst van alle kernen gaat halen. Laat daarom uw stem niet verloren gaan en ga stemmen op woensdag 13 november 2013.