Bentwoud wordt ontsloten

Wie via de N209 vanuit Benthuizen op de fiets of met de auto richting de A12 rijdt zal het wel hebben ondervonden: er wordt nu hard aan de weg gewerkt. Inmiddels zijn de eerste contouren van de rotonde klaar, de werkzaamheden aan de fietstunnel vorderen en de contouren van de fietspaden en wegen die het Bentwoud vanuit de dorpskern gaan ontsluiten zijn al zichtbaar.

De nog ontbrekende delen van de natuurvriendelijke oevers (moeraszone) aan de zuidzijde van het gebied langs het Bentwoudpad worden op dit moment gegraven en de grond die hierbij vrijkomt wordt verwerkt in nabijgelegen heuvels van maximaal 1,5 meter hoog. Dit zijn natuurlijke ophogingen in het terrein die blijven liggen. Het grondwerk zal vóór oktober van dit jaar afgerond zijn, zodat in de winter alle beplanting erin gezet kan worden, zo’n 100.000 stuks.