Artikelen door Dorpsoverleg Benthuizen

SCP-rapport ‘Dichtbij huis’

De overheid laat steeds meer taken in de lokale omgeving over aan burgers. Maar door mobiliteit en communicatiemiddelen is deze lokale omgeving een steeds kleiner onderdeel van hun leven gaan vormen. Het is dan ook de vraag in hoeverre hedendaagse Nederlanders wel betrokken zijn bij hun buurt of dorp en zij zich aangesproken voelen door […]

Speeddaten met burgemeester Spies

Op verzoek van de gemeente Alphen aan den Rijn organiseerde het Dorpsoverleg Benthuizen woensdagavond 14 januari 2015 een speeddate voor burgemeester Spies met een doorsnee van de verenigingen en stichtingen die in Benthuizen maatschappelijk actief zijn. Deze organisaties werden gevraagd om in tien minuten aan te geven wat ze doen, waar ze trots op zijn […]

Informatieavond herinrichting omgeving winkelcentrum

Op 20 januari 2015 organiseert de gemeente Alphen aan den Rijn in dorpshuis ‘De Tas’ een informatieavond over de plannen rondom het Prins Willem Alexanderplein, in de Julianastraat en de speelplek aan de Dreef achter het winkelcentrum in Benthuizen. Aanleiding hiervoor is de verbouwing van winkelcentrum De Korf. De gemeente wil aansluitend op de verbouwing […]

Burgemeesterswisseling

Maandag 15 december zal Tjerk Bruinsma (op de foto tijdens de intocht van Sinterklaas in Benthuizen) afscheid nemen als waarnemend burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het Dorpsoverleg Benthuizen wil hem bedanken voor de goede contacten het afgelopen jaar en wenst hem veel succes als waarnemend burgemeester van Krimpenerwaard. Tegelijkertijd wil het Dorpsoverleg […]

Informatieavond Zonnepanelen

ENERGIEK Alphen aan den Rijn organiseert een tweede Informatieavond over Zonnepanelen. Wilt u ook meer weten over zonnepanelen op uw dak? Dan bent u van harte welkom op 20 november 2014. De bijeenkomst vindt plaats op Ecopark DeLimes, Limes-lus 5 in Alphen aan den Rijn en begint om 19:30. Tijdens de presentatie op deze avond […]

Project ‘Snippergroen’ in Benthuizen

Het project ‘Snippergroen’ is in mei 2014 in Benthuizen van start gegaan. De bewoners zijn door middel van een bewonersavond hierover geïnformeerd. De gemeente heeft grond die door bewoners wordt gebruikt te koop aangeboden. De mensen die het betreft hebben daarover een brief ontvangen. Als zij geen interesse hebben in aankoop, vraagt de gemeente hen […]

Uitbreiding winkelcentrum aanstaande

Na de nodige vertragingen heeft de gemeente Alphen aan den Rijn een wijzigingsbesluit genomen die de uitbreiding van het winkelcentrum ‘De Korf’ mogelijk maakt. Het Dorpsoverleg Benthuizen heeft op 5 september jl. nog per brief haar zorgen over de trage besluitvorming kenbaar gemaakt richting het College van Burgemeester en Wethouders. Het Dorpsoverleg is dan ook […]

“Buurt Bestuurt” bijeen

Op donderdagavond 4 september was de eerste bijeenkomst van Buurt Bestuurt Benthuizen. De inwoners die zich op 21 mei tijdens de Burgercontactavond hadden opgegeven gingen in gesprek met de wijkagent, een van de gebiedsadviseurs, een ambtenaar voor de buurtpreventie en een vertegenwoordiger van het Dorpsoverleg in het vernieuwde Dorpshuis De Tas. Het vertrekpunt was de […]

Eerste bijeenkomst “Buurt bestuurt”

Donderdag 4 september zal de eerste bijeenkomst plaatsvinden van de werkgroep Buurt Bestuurt in Benthuizen. In deze werkgroep zijn acht dorpsgenoten, de politie en de Gemeente vertegenwoordigd. Gezamenlijk wordt de Top 3 van veiligheidsprioriteiten voor Benthuizen doorgenomen waarmee met elkaar aan de slag wordt gegaan. Zodra hier meer over bekend is wordt dit via de website van […]

Gastcolumn: ‘Slechte indruk’ (snippergroen)

De eerste indruk is doorgaans heel bepalend voor het beeld dat iemand van een ander krijgt. Bij sollicitatiegesprekken doen mensen daarom hun uiterste best zo goed mogelijk voor de dag te komen. Je krijgt namelijk, zoals een Engels spreekwoord zegt, geen tweede kans om een eerste indruk te maken. De gemeente Alphen aan den Rijn […]